Predavanje „Uloga Misije OEBS-a u Srbiji“ – Ambasador Peter Burkhard

download
Istraživački centar za odbranu i bezbednost u saradnji sa Gradskom Upravom Beograda, povodom planirane posete Sekretarijatu OEBS-a u Beču, organizuje 25. predavanje u okviru projekta „Bezbednosni dijalog“
Gost i predavač: Šef Misije OEBS-a u Srbiji, Ambasador Peter Burkhard
Tema: Uloga Misije OEBS-a u Srbiji
Termin: 13.04.2016. u 12:00 h
Mesto: Palata Beograda (Beogradjanka), 6. sprat, sala za prezentacije

„Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (Organization for Security and Co-operation in Europe, OSCE) (OSCE) je najveća svetska organizacija koja se bavi pitanjima bezbednosti. Mandat joj uključuje oblasti kao što su kontrola naoružanja, ljudska prava, sloboda štampe i pošteni izbori. Većina zaposlenih, koji broji oko 3.500 ljudi, je angažiran na terenu, a samo 10% u angažovano u sedištu OSCE.

OSCE je organizacija koja je osnovana i njene aktivnosti su deo Povelje Ujedinjenih nacija (Poglavlje VIII), te se bavi preventivnim merama ,ranim upozoravanjem, sprečavanjem mogućih konflikata, vođenjem kriza i post-konfliktnom obnovom. Njenih 56 država-članica su iz Evrope, Centralne Azije i Severne Amerike i time pokrivaju najveći deo severne hemisfere. Osnovana je za vreme hladnog rata kao forum za dijalog Istoka i Zapada, i nosila je naziv Konferencija za evropsku bezbednost i saradnju (KEBS).“

 98136Ambasador Peter Burkard, karijerni diplomata iz Švajcarske, je šef Misije OEBS-a u Srbiji od decembra 2012. godine. Od 2002. – 2004. službovao je u Bakuu, kao šef OEBS-ove kancelarije. Pre toga, od 1999 – 2002, radio je kao Koordinator OEBS-a u Ukrajni. Pre nego što je stupio na dužnost šefa Misije OEBS-a u Srbiji, bio je ambasador Švajcarske na Kubi. Takođe je bio ambasador Švajcarske u Uzbekistanu, Kirgistanu i Tadžikistanu. Tokom svoje karijere, bio je na diplomatskim mestima u Rusiji u Nemačkoj. Tečno govori engleski, francuski, nemački, italijanski, ruski i španski.

Poseta Sekretarijatu OEBS-a i UN u Beču

I159418685straživački centar za odbranu i bezbednost u saradnji sa kancelarijom generalnog sekretara Lamberta Zanniera organizuje studijsku posetu od 23.04. – 26.04.2016. godine u Beču.

Ovo je druga zvanična poseta Istraživačkog centra za odbranu i bezbednost Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju u Beču.

Članovi Istraživačkog centra za odbranu i bezbednost posetili su Sekretarijat OEBS-a 2014.

Pored posete Sekretarijatu Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju Istraživački centar za odbranu i bezbednost organizuje i posetu Kancelariji Ujedinjenih nacija u Beču. Pored posete prijavljenima biće omogućena predavanja predstavnika OEBS-a i predstavnika UNODC o tekućim bezbednosnim problemima u svetu.united-nations-complex

Poseta se sastoji iz delova:

1. Poseta Sekretarijatu OEBS-a u Beču,
2. Poseta kancelariji Ujedinjenih nacija u Beču UNODC,
3. Predavanje predstavnika OEBS-a u Beču,
4. Predavanje predstavnika UNODC-a u Beču,
5. Predavanje predstavnika Misije OEBS-a u Srbiji.

 

Za posetu Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju i kancelariji Ujedinjenih nacija (UNODC) se mogu prijaviti mladi, studenti, postdiplomci kao i svi zainteresovani putem zvaničnog mail-a centra. ([email protected] );

– Datum posete OEBS-a i UNODC je od 23.04. – 26.04.2016.
– Rok za prijavu je najkasnije do 15.03.2016.
– Prijavu možete izvršiti putem mail-a ili ličnim putem dolaskom u kancelariju centra,
– Predavanje je na engleskom jeziku,
– Broj mesta je ograničen, maksimum 25 ljudi.