Projekat i naučno istraživanje: „Naukom protiv zločina“

„Naukom protiv zločina“ je projekat koji će predočiti naučne12922235_150748865319700_928005735_o
dokaze, do kojih se došlo tokom opita u kojima su na replici trga Tuzlanske kapije, simulirane situacije koje su u 20:55 časova 25. maja 1995. godine dovele do masakra. Opiti su izvedeni na Tehničkom Opitnom Centru u Nikincima uz prisustvo domaćih i stranih eksperata iz Izraela, Francuske i Češke Republike.

Presuda koja je donešena se isključivo bazira na veštačenju prof.dr Berka Zečevića, koje je korišćeno kao glavni dokaz u presudi generalu Novaku Đukiću.

Ovde ćemo predočiti sve prikupljene dokaze kojima ćemo osporiti navode veštaka Tužilaštva, u procesu suđenja i stvoriti istinitu sliku o događaju koji se desio na Tuzlanskoj kapiji 25. maja 1995 godine.12922235_150749055319681_131759714_o

Tuzlanska Kapija 25.05.1995 oko 21:30. Na video snimku zabeleženo je lice mesta, poginuli, ranjeni kao i položaj vozila „GOLF 1″ koji odgovara položaju vozila na skici inspektora Mutapčića, vozilo levom stranom pored ivičnjaka. Na ovom video zapisu nalazi se snimak kratera, vidi se rad članova istraživačkog tima na pregledu i analizi kratera i tragova od vozila “ GOLF 1″, inspektor Nedim Mutapčić rukama pokazuje trag gde je bilo vozilo i mesto kratera i naglas konstatuje govoreći sledeće ,,Evo đe je bilo auto, ovdje je bilo auto, ovo je bilo ispod auta,, zaključujući da je eksplozija bila ispod auta ,a sve se to vidi i čuje na ovom video zapisu.

Pogledati : video br. 1. 

Predavanje „Uloga Misije OEBS-a u Srbiji“ – Ambasador Peter Burkhard

download
Istraživački centar za odbranu i bezbednost u saradnji sa Gradskom Upravom Beograda, povodom planirane posete Sekretarijatu OEBS-a u Beču, organizuje 25. predavanje u okviru projekta „Bezbednosni dijalog“
Gost i predavač: Šef Misije OEBS-a u Srbiji, Ambasador Peter Burkhard
Tema: Uloga Misije OEBS-a u Srbiji
Termin: 13.04.2016. u 12:00 h
Mesto: Palata Beograda (Beogradjanka), 6. sprat, sala za prezentacije

„Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (Organization for Security and Co-operation in Europe, OSCE) (OSCE) je najveća svetska organizacija koja se bavi pitanjima bezbednosti. Mandat joj uključuje oblasti kao što su kontrola naoružanja, ljudska prava, sloboda štampe i pošteni izbori. Većina zaposlenih, koji broji oko 3.500 ljudi, je angažiran na terenu, a samo 10% u angažovano u sedištu OSCE.

OSCE je organizacija koja je osnovana i njene aktivnosti su deo Povelje Ujedinjenih nacija (Poglavlje VIII), te se bavi preventivnim merama ,ranim upozoravanjem, sprečavanjem mogućih konflikata, vođenjem kriza i post-konfliktnom obnovom. Njenih 56 država-članica su iz Evrope, Centralne Azije i Severne Amerike i time pokrivaju najveći deo severne hemisfere. Osnovana je za vreme hladnog rata kao forum za dijalog Istoka i Zapada, i nosila je naziv Konferencija za evropsku bezbednost i saradnju (KEBS).“

 98136Ambasador Peter Burkard, karijerni diplomata iz Švajcarske, je šef Misije OEBS-a u Srbiji od decembra 2012. godine. Od 2002. – 2004. službovao je u Bakuu, kao šef OEBS-ove kancelarije. Pre toga, od 1999 – 2002, radio je kao Koordinator OEBS-a u Ukrajni. Pre nego što je stupio na dužnost šefa Misije OEBS-a u Srbiji, bio je ambasador Švajcarske na Kubi. Takođe je bio ambasador Švajcarske u Uzbekistanu, Kirgistanu i Tadžikistanu. Tokom svoje karijere, bio je na diplomatskim mestima u Rusiji u Nemačkoj. Tečno govori engleski, francuski, nemački, italijanski, ruski i španski.

Poseta Sekretarijatu OEBS-a i UN u Beču

I159418685straživački centar za odbranu i bezbednost u saradnji sa kancelarijom generalnog sekretara Lamberta Zanniera organizuje studijsku posetu od 23.04. – 26.04.2016. godine u Beču.

Ovo je druga zvanična poseta Istraživačkog centra za odbranu i bezbednost Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju u Beču.

Članovi Istraživačkog centra za odbranu i bezbednost posetili su Sekretarijat OEBS-a 2014.

Pored posete Sekretarijatu Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju Istraživački centar za odbranu i bezbednost organizuje i posetu Kancelariji Ujedinjenih nacija u Beču. Pored posete prijavljenima biće omogućena predavanja predstavnika OEBS-a i predstavnika UNODC o tekućim bezbednosnim problemima u svetu.united-nations-complex

Poseta se sastoji iz delova:

1. Poseta Sekretarijatu OEBS-a u Beču,
2. Poseta kancelariji Ujedinjenih nacija u Beču UNODC,
3. Predavanje predstavnika OEBS-a u Beču,
4. Predavanje predstavnika UNODC-a u Beču,
5. Predavanje predstavnika Misije OEBS-a u Srbiji.

 

Za posetu Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju i kancelariji Ujedinjenih nacija (UNODC) se mogu prijaviti mladi, studenti, postdiplomci kao i svi zainteresovani putem zvaničnog mail-a centra. (icob.rs@gmail.com );

– Datum posete OEBS-a i UNODC je od 23.04. – 26.04.2016.
– Rok za prijavu je najkasnije do 15.03.2016.
– Prijavu možete izvršiti putem mail-a ili ličnim putem dolaskom u kancelariju centra,
– Predavanje je na engleskom jeziku,
– Broj mesta je ograničen, maksimum 25 ljudi.