Sajber bezbednost i bezbednost informacija

Broj sajber žrtava je značajno porastao tokom zadnjih godina. Ne dozvolite da i Vi postanete jedna.Pohađajte obuku sajber bezbednosti i bezbednosti informacija.

Bezbednost Vaših podataka i podataka Vaših klijenata nema cenu!

U specijalnom programu obuke koji smo pripremili za Vas uz stručnjake iz IT sveta, polaznici će saznati kako da budu bezbedni, da se zaštite, primene preventivne mere kao i da pravilno postupe u incidentima, kao i  da više saznaju o standardima za poslovanje, dobrim praksama u firmi i obavezama koje moraju ispuniti.

Da li znate kako da se zaštitite od nedozvoljenog pristupa podacima i izbegnete curenje poverljivih podataka, ali i šta da učinite ako se to ipak dogodi? Kako postupiti prilikom zloupotrebe platnih kartica ili podataka sa USB uređaja? Da li ste dovoljno zaštitili Wi-fi mrežu? Da li ste zaštićeni od malware-a? Kome treba da se obratite ukoliko ste napadnuti u sajber prostoru.
Obuka će se osvrnuti na sigurnosnu praksu kao i na zaštitu privatnosti i njenom vezom sa bezbednošću. U praktičnom delu nakon ovog predavanje imaćete mogućnost da primenite naučeno i time potvrdite stečeno znanje o bezbednosnim rizicima u IT svetu.
Bezbednost informacija je sve više ugrožena mnogobrojnim vrstama podmuklih napada koji za cilj imaju obaranje sistema, krađu poverljivih podataka, identiteta pojedinaca.
Nelegalno kontrolisanje transakcija idirektno mogu uništiti reputaciju državnih ustanova, preduzeća ili pojedinca.
Znanje stečeno na ovakvom tipu obuke možete primeniti kako u zaštiti ličnih podataka, tako i u poslovanju firmi, preduzeća, kompanija. Specifčnost ovakvog tipa obuke je u tome što se polaznici, pored kompjuterske zaštite, upoznaju i sa zaštitom poslovanja kroz upoznavanje sa osnovama bezbednosti koje se mogu primeniti u poslovanju. Kako izbeći svesno i nesvesno odavanje poverljivih podataka drugim licima, razne vrste prevara u ličnom kontaktu sa klijentima itd..
Po završetku obuke polaznici dobijaju SERTIFIKAT kojim se potvrđuje da su uspešno zavšili obuku!
Termin od 17časova.
Cena: 5600 dinara

prijave na

063/88-64-733

obuke@istrazivackicentarob.com