Рођен 8.јануара 1957.године у селу Обровац, општина Бачка Паланка, Република Србија. По националности – Србин.

Основну школу завршио у с. Обровац, а гимназију природно-математичког смера у Бачкој Паланци. Од 1975. до 1979.године похађао и завршио Војну академију Београд.

У активној војној служби од 1979. до 2013.године. Пензионисан 2013.године у чину генерал-мајора.

Усавршавао се у стручном и научном смислу. Завршио је највише војне школе (Школа националне одбране, 1997.), одбранио магистарски рад (1994) и докторску дисертацију (2003.). Докторска дисертација под насловом ВОЈНИ ФАКТОР МЕЂУНАРОДНИХ ОДНОСА И ЊЕГОВ УТИЦАЈ НА РАЗВОЈ ВОЈСКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ, званично проглашена за најбољу дисертацију одбрањену 2003.године.

У војној каријери обављао врло значајне функције, међу којима се истичу: (1) Начелник Управе за планирање и развој (Ј-5) Генералштаба Војске Србије и (2) начелник Управе за стратегијско планирање, Сектора за политику одбране Министарства одбране.

Члан бројних тимова Генералштаба и Министарства одбране за израду стратегијско-доктрианрних и планских докумената.

Аутор бројних чланака, студија, монографија и других научних ис стручних радова и учесник бројн међународних и домаћих научних скупова.

Редовни је професор Безбедности на Факултету за пословне студије и право Универзитета „Унион-Никола Тесла“ у Београду, где је и стално запослен.

Редовни је професор за ужу научну област Војни менаџмент на Војној академији Универзитета одбране.

Живи и ради у Београду. Ожењен је, има супругу, две ћерке и два унука.