U Goethe-Institut Belgrad održana je panel diskusija na temu osnivanja Regionalne kancelarije za saradnju mladih(http://rycowesternbalkans.org/) posle koje je održan prijem u Ambassade de France en Serbie / Ambasada Francuske u Srbiji. Istraživački centar za odbranu i bezbednost je na poziv Krovna Organizacija Mladih Srbije(kao članica Radne grupe za formiranje Regionalne kancelarije za saradnju mladih) učestvovao u ovom procesu . Zahvaljujemo se još jedanput KOMS-u na pozivu za učestvovanje u ovom procesu.