Danas smo učestvovali na Konferenciji Misli na mlade,koja je posvećena međusektorskoj saradnji u cilju sprovođenja Nacionalne strategije za mlade 2015-2025. Krovna Organizacija Mladih Srbije Misli na mlade