obuka

U saradnju sa školom stranih jezika Kontext, održali smo još jednu uspešnu obuku iz osnova analitike i bezbednosne obrade podataka. Obuka je trajala od 31.3-2.4 2017 godine i gostujuće predavanje ovaj put su umesto generala Božidara Force održali generali Petar Škrbić i Vidosav Kovačević. Polaznici, koji su uspešno savladali obuku, su dobili sertifikate ICOB-a