Sa velikim zadovoljstvom objavljujemo fotografije sa prve stručne obuke za predavače-edukatore. U prethodne tri nedelje zajedeno smo radili na veštinama javnog nastupa, prenošenja znanja, dijaloga i interakcije, a rezultat je uspešno položen ispit za predavača-edukatora. Posebno se zahvaljujemo Nansen-dialog centru na održanom predavanju i radionici o dijalogu i pregovaranju, kao i Filipu Čolakoviću ispred Akademije nacionalnog razvoja na održanoj interaktivnoj radionici javnog nastupa i našem specijalnom gostu iz Republike Srpske, Ljubiši Aćimoviću. Obuka je trajala tri nedelje i sastojala se iz dva predavanja, četiri radionice i polaganja ispita pred petočlanom, stručnom komisijom. Zahvaljujemo se svim polaznicima na poverenju i nadamo se da će i budući polaznici ove obuke biti jednako uspešni kao oni.