ICOB je imao čast da poseti OSCE – The Organization for Security and Co-operation in Europe i Conflict Prevention Centre, United Nations Vienna , UNODC – United Nations Office on Drugs and Crime . CTokom posete učesnici su imali prilike da se upoznaju sa ovim međunarodnim organizacijama i da praktično vide kako ovi veliki sistemi funkcionišu. Predavanja su se skoncetrisala posebno na prevenciju konflikata,suzbijanja terorizma i sistema bezbednosti. Zahvalni smo predavačima Florence LeClezio, Tarik Ndifi-u,Olgi Lanchenko i Yuriju Fenopetovu.