Završen je konkurs za pripravnike za 2019. godinu. Na konkurs se prijavilo 156 kandidata, od čega je u uži izbor ušlo 80 kandidata. Kroz proces selekcije od 80 kandidata izabrano je 6 na osnovu testa poznavanja odbrane i bezbednosti, posebnih testova osposobljenosti i veština, kao i kroz više razgovora sa konkursnom komisijom.

Predstavljamo vam izabrane kandidate:

 

 

 

Aleksandra Joksimović- pripravnik u sektoru obuka

 

 

 

 

Miloš M. Tišma- pripravnik u sektoru obuka

 

 

 

 

Ljiljana Kolarski- pripravnik u sektoru projekata

 

 

Marijana Aksentijević- pripravnik u sekretarijatu

 

 

 

 

Petar Milošević- pripravnik novinar u magazinu ,,Odbrana i bezbednost“

 

 

Ivana Stanković- pripravnik lektor u magazinu ,,Odbrana i bezbednost“