Regionalna mreža organizacija civilnog društva POINTPULS je u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji, organizovala u Beogradu konferenciju o integritetu policije sa ciljem da okupi sve relevantne aktere koji se bave reformom policije na Zapadnom Balkanu. Konferenciji su na poziv domaćina prisustvovali i predstavnici Istraživačkog centra za odbranu i bezbednost Aleksandar Marić i Miloš Tišma.

Zajednički problemi regiona su neodgovarajući rad unutrašnje kontrole policije i činjenica da ne postoji odgovarajuća saradnja unutrašnje kontrole sa akterima koji vrše spoljašnju kontrolu, poput Parlamenta.  Još jedan zajednički problem je neadekvatno upravljanje ljudskim resursima, što je karakteristično za celu državnu upravu, a ne samo za policiju. Dobro je što su sve zajednice u regionu uočile ove probleme, te su otpočele reforme čiji je cilj izgradnja policije koja će odgovorno raditi svoj posao. Treći problem koji je zahvatio policiju u celom regionu je nepostojanje operativne nezavisnosti policije od vladajućih političkih struktura.

Konferencija je bila podeljena na tri panela, a svaki je pokrio teme koje su, u ovom trenutku, po mišljenju mreže POINTPULS, najrelevantnije za policiju u regionu. Govornici su bili policajci iz regiona, te predstavnici Delegacije Evropske unije u Srbiji, OEBS-a, kao i nezavisni policijski eksperti.

 

Vise informacija na: Beogradski centar za bezbednosnu politiku