Istraživački centar za odbranu i bezbednost u saradnji sa Gradom Zrenjaninom uspešno je organizovao seminar pod nazivom: “Znanjem do bezbednosti”.
Seminar je obuhvatao: radionice (osnovi bezbednosti, prevencija bihejvioralnih problema), predavanja (Pojam i prevencija terorizma, upotreba vojske u vanrednim situacijama), simulacije evakuacije, gašenje požara kao i tehnike korišćenja protivpožarnih aparata.
Pored edukatora Istraživačkog centra za odbranu i bezbednost, učestvovali su i pripadnici Vatrogasnog saveza, Vatrogasne brigade Zrenjanina, kao i pripadnici Crvenog krsta Zrenjanin.

Ispred Fakulteta za poslovne studije i pravo, gostovao je prof. dr Bozidar Froca koji je održao predavanje učesnicima na temu: “Uloga vojske u vanrednim situacijama”
Seminar je trajao od 10. do 12. avgusta (Međunarodni dan mladih)