Istraživački radovi

U nastavku možete videti istraživačke radove  u oblasti bezbednosti:

„ZAŠTITA DECE NA INTERNETU“

Internet je nešto bez čega se danas ne može zamisliti svakodnevni život. Dijapazon primene je u rasponu od upotrebe u poslovne svrhe do toga da se koristi samo za zabavu. Internet sve više koriste i deca, pa je poslednjih godina posebno porasla zabrinutost za dečiju bezbednost na Internetu!

Internet ima veliku ulogu u socijalizaciji deteta. Upotrebom računara u najmlađem dobu, dete oblikuje specifičan model ponašanja na najrazličitijim nivoima. To se odnosi na ponašanje u porodici i najbližem okruženju pa do odnosa prema drugoj deci i komunikaciji sa njima. Može se reći da današnja deca žive u zastita_dece_na_internetu_v1digitalnoj eri, a pitanje koje se nameće je: kako to utiče na njihov rezvoj?

Preterana upotreba računara može izazvati niz zdravstvenih problema kao što su oštećenje vida i kičme i zdravstveni problemi izazvani uticajima elektromagnetnog zračenja. Pored toga Internet je znatno doprineo širenju zločinačkih dela jer omogućava pristup velikom broju sadržaja bez ikakve kontrole i ograničenja. U rukama deteta, u najmlađem uzrastu, računar je obično sredstvo za igru. Deca računar koriste najviše provodeći vreme na Internetu. Pitanje je: šta tačno rade tamo i koliko je to dobro po njih?

Istraživanja pokazuju da najmlađi najčešće koriste Internet kako bi igrali igrice i slušali muziku, ali ona malo starija deca ipak koriste Internet za komunikaciju sa drugim ljudima, a upravo se tu krije niz opasnosti. Problem je što deca lako otkrivaju lične podatke jer nemaju razvijenu svest o opasnostima koje ih vrebaju sa druge strane ekrana. Te opasnosti u savremeno doba uvećane su i pojavom društvenih mreža kojima pristupaju sve mlađi korisnici.

Ne treba posebno da se ističe koliko neprimerenih sadržaja postoji na Internetu, koji nisu primereni ni odraslima a kamo li deci. Primer su WEB portali sa nelegalnim sadržajima poput nacističkih, sektaških i pornografskih sadržaja koji funkcionišu ilegalno ali javno.

Tu su i dodatni problemi poput zlostavljanja dece, štetni programi kao i ništa manji problem zloupotrebe dece u pornografske svrhe i zlostavljanje dece od strane pedofila. Istrživanja pokazuju da svaka četvrta devojčica i svaki šesti dečak dožive neki oblik seksualnog zlostavljanja, a prve žrtve nasilja na Internetu su zabeležene i u Srbiji!

Najčešća među zloupotrebama na internetu je trgovina ljudima. koja se obično vrši putem poslovnih sajtova sa veoma primamljivim ponudama za dobro plaćen posao u inostranstvu. Žrtve trgovine ljudima najčešće su deca koja potiču iz porodica sa niskim materijalnim i socijalnim statusom. Pored trgovine ljudima putem Interneta vrši se i prodaja i distribucija ilegalnih artikala, kao što su medikamenti, narkotici, oružje i tome slično.

Zahvaljujući Interntu došlo je i do porasta vršnjačkog nasilja. Ono što je karakteristično za vršnjačko nasilje putem Intereneta je da ono podstiče grupnu mržnju i da dolazi do napada na privatnost, uznemiravanja, praćenja, vređanja kao i do širenja uvredljivih komentara. U ovaj vid nasilja spada i slanje pretećih poruka i pravljenje stranica na Internetu sa ciljem omalovažavanja drugog deteta. Pored zlostavljanja putem uznemirujućih grupa na društvenoj mreži Facebook, u poslednje vreme sve više maha uzimaju i uznemirujući snimci koji se postavljaju na Youtube. Na takvim snimcima obično se prikazuje fizičko maltretiranje mlađih đaka od strane starijih, pa čak i maltretiranje nastavnika.

Kako bi došlo do smanjivanja štetnog uticaja Interneta na najmlađe neophodno je preduzeti preventivne mere. Prvi stub odbrane su svakako roditelji.Može se reći da današnja deca žive u digitalnoj eri, a većina njih je kompjuterski pismenija od svojih roditelja. Zabrinjava podatak da nadzor nad decom, dok koriste Internet, gotovo i ne postoji.To nam govori da je neophodno prvo edukovati roditelje o opasnostima na Internetu kako bi oni mogli da adekvatno zaštite svoju decu.

U najmlađem uzrastu je neophodno ograničiti uoptrebu komjuterskih igara. Jer igrice koje koriste deca poropagiraju nasilje i netolerantan odnos prema drugoj deci i odraslima, pa dizajn samih igrica a i sam njihov koncept nisu primereni psihičkom profilu deteta. Kasnije roditlji bi trebalo da prate sa kim deca razgovaraju putem Interneta i sa kim razmenjuju svoje podatke, slike itd.

U cilju zaštite od neprimerenih sadržaja roditelji mogu da koriste i specijalne programe koji blokiraju pristup neželjenim stranicama i pri tom obaveštavaju roditelje o tome šta je dete pokušalo da pronađe kao što su: Net Nenny, CYBERsitter, CyberPatrol, MaxProtect, Safe Eyes, WiseChoise.net, Parental Lock Guard itd. Ovi programi omogućavaju udaljeno praćenje i udaljeno izveštavanje. Zahvaljujući njima roditelji mogu da proveravaju šta njihova deca rade na računaru a da se pri tom nalaze bilo gde u svetu.
Pored ovih programa postoji i ,,Net patrola“-online mehanizam za prijavu nelegalnog i uznemiravajućeg sadržaja na Internetu koji omogućava različite metode prijavljivanja. Cilj ovog mehanizma je zaustavljanje širenja nelegalnog sadržaja na Internetu poput slika i snimaka koji prikazuju seksualno zlostavljanje dece.

Zlostavljanje dece putem Interneta se ispostavilo kao značajan bezbednost-dece-na-internetu (1)društveni problem. Stoga u rešavanju ovog probelema treba da učestvuju pored roditelja i škola sa izrazitim akcentom na nastavnicima i profesorima informatike, koji moraju da insistiraju na neophodnosti informatičkog obrazovanja. Jer je zaista neophodno da deca kao i njihovi roditelji budu dovoljno informatički potkovani kako bi mogli da se zaštite. Potrebno je razvijati i programe u okviru kojih bi se dodatno obrazovao kadar koji se bavi informatičkom pismenošću i zaštitom podataka na Internetu.

Pored škole ovom problematikom bi trebalo da se bave i lokalne zajednice, pa i šira društvena zajednica sa svojim pravnim i socijalnim službama. Tako što će svoj doprinos dati kroz edukativni i preventivni rad (kroz edukativne radionice, diskusije, kampanje..). Država i lokalne zajednice bi znatno doprinele rešavanju problema sa kojima se susreću deca na Internetu ukoliko bi pružile podršku programima vršnjačke edukacije u oblasti bezbednosti mladih na Internetu.

Takođe organizacije civilnog društva mogu kroz svoj rad znatno doprineti povećanju informisanosti mladih o ovom problemu i načinima zaštite. Između ostalih Istraživački centar za odbranu i bezbednost se bavi problemom bezbednosti na Internetu kroz ,,Smernice“ (za uključivanje bezbednosti u lokalne akcione planove za mlade) koje su izrađene u okviru projekta ,,Podmlađivanje-nove ideje mladih za bolji položaj mladih“. Tragom ovog primera mogu se voditi i druge organizacije civilnog društva koje se bave mladima i bezbednošću i dati svoj udeo u edukaciji dece i roditelja o ovom problemu.

Neophodno je i poboljšanje normativnog okvira, izrazito u segmentu zaštite podataka o ličnosti, kao i postojanje strategije za borbu sa ovim problemom na nacionalnom nivou jer je definitivno došlo vreme da se da se preispitamo gde je zaista bezbednost dece veća, uz Internet ili na ulici?

Autor: Jasmina Andrić