Projekat i naučno istraživanje: „Naukom protiv zločina“

„Naukom protiv zločina“ je projekat koji će predočiti naučne12922235_150748865319700_928005735_o
dokaze, do kojih se došlo tokom opita u kojima su na replici trga Tuzlanske kapije, simulirane situacije koje su u 20:55 časova 25. maja 1995. godine dovele do masakra. Opiti su izvedeni na Tehničkom Opitnom Centru u Nikincima uz prisustvo domaćih i stranih eksperata iz Izraela, Francuske i Češke Republike.

Presuda koja je donešena se isključivo bazira na veštačenju prof.dr Berka Zečevića, koje je korišćeno kao glavni dokaz u presudi generalu Novaku Đukiću.

Ovde ćemo predočiti sve prikupljene dokaze kojima ćemo osporiti navode veštaka Tužilaštva, u procesu suđenja i stvoriti istinitu sliku o događaju koji se desio na Tuzlanskoj kapiji 25. maja 1995 godine.12922235_150749055319681_131759714_o

Tuzlanska Kapija 25.05.1995 oko 21:30. Na video snimku zabeleženo je lice mesta, poginuli, ranjeni kao i položaj vozila „GOLF 1″ koji odgovara položaju vozila na skici inspektora Mutapčića, vozilo levom stranom pored ivičnjaka. Na ovom video zapisu nalazi se snimak kratera, vidi se rad članova istraživačkog tima na pregledu i analizi kratera i tragova od vozila “ GOLF 1″, inspektor Nedim Mutapčić rukama pokazuje trag gde je bilo vozilo i mesto kratera i naglas konstatuje govoreći sledeće ,,Evo đe je bilo auto, ovdje je bilo auto, ovo je bilo ispod auta,, zaključujući da je eksplozija bila ispod auta ,a sve se to vidi i čuje na ovom video zapisu.

Pogledati : video br. 1.