Obuka za edukatore-predavače

Obuci mogu pristupiti zainteresovani sa višom stručnom spremom ili studenti završnih godina studija (3 i 4 god.). POLAZNICI OBUKE KOJI SE BUDU NAJVIŠE ISTAKLI DOBIĆE PRILIKU DA SARAĐUJU SA ICOB-OM.

 

Pored predavača iz ICOBa, polaznici će raditi stručna lica iz različitih oblasti uključujući i predstavnike medija kao i sa predavačima sa međunarodnim iskustvom koji će im preneti neophodna znanja za razvoj svojih veština. Kroz tronedeljni program obuke, polaznici će biti upoznati sa tehnikama predavanja, dijalogom, javnim nastupom i time steći će teorijsko i praktično znanje neophodno za samostalno predavanje.

Polaznici koji uspešno polože ispit dobijaju sertifikat koji je ulazna osnova za dalje bavljenje poslom predavača, a kao što je već navedeno oni koji se istaknu najviše dobiće priliku da rade sa nama.

Puna cena obuke je 10 000 din. Cena obuke  sa posebnim popustom iznosi 8500  za studente, polaznike predhodnih kurseva ICOB-a i nezaposlena lica .

Obuka počinje 16.05.2018, prijave su otvorene do 15.05.2018, odnosno do popune mesta. Pošto je u pitanju pretežno praktičan rad, obuka će se odvijati u manjoj grupi tako da je broj mesta ograničen.

Potrebna dokumentacija: kopija diplome i lična karta(na uvid)

Agendu i raspored predavanja kao i dodatne informacije možete dobiti putem maila: [email protected]

Prijava se vrši putem maila: [email protected] ili telefona 063/88-64-733. U prijavi navesti ime i prezime, datum rođenja, obrazovanje i broj telefona.