Obuka iz goloruke samoodbrane i kontrole straha

Dvodnevna obuka
Sadržaj-

Prvi dan:
-Goloruka odbrana (od udarca rukom, nogom, raznih hvatova za telo i ruke);
-Odbrana sa priručnim oružjem (telefonom, ključevima, upaljačem, hemijskom olovkom itd.).

Drugi dan:
-Odbrana od tupog oružja (palice, flaše itd.);
-Odbrana od noža (talačke situacije).

-Teorijsko izlaganje o stresnim situacijama i postupanja u istim:
-Teorijsko izlaganje o kontroli straha;
-Praktičan deo kontrole straha kroz tehnike disanja.