Poseta Sekretarijatu OEBS-a i UN u Beču

I159418685straživački centar za odbranu i bezbednost u saradnji sa kancelarijom generalnog sekretara Lamberta Zanniera organizuje studijsku posetu od 23.04. – 26.04.2016. godine u Beču.

Ovo je druga zvanična poseta Istraživačkog centra za odbranu i bezbednost Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju u Beču.

Članovi Istraživačkog centra za odbranu i bezbednost posetili su Sekretarijat OEBS-a 2014.

Pored posete Sekretarijatu Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju Istraživački centar za odbranu i bezbednost organizuje i posetu Kancelariji Ujedinjenih nacija u Beču. Pored posete prijavljenima biće omogućena predavanja predstavnika OEBS-a i predstavnika UNODC o tekućim bezbednosnim problemima u svetu.united-nations-complex

Poseta se sastoji iz delova:

1. Poseta Sekretarijatu OEBS-a u Beču,
2. Poseta kancelariji Ujedinjenih nacija u Beču UNODC,
3. Predavanje predstavnika OEBS-a u Beču,
4. Predavanje predstavnika UNODC-a u Beču,
5. Predavanje predstavnika Misije OEBS-a u Srbiji.

 

Za posetu Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju i kancelariji Ujedinjenih nacija (UNODC) se mogu prijaviti mladi, studenti, postdiplomci kao i svi zainteresovani putem zvaničnog mail-a centra. ([email protected] );

– Datum posete OEBS-a i UNODC je od 23.04. – 26.04.2016.
– Rok za prijavu je najkasnije do 15.03.2016.
– Prijavu možete izvršiti putem mail-a ili ličnim putem dolaskom u kancelariju centra,
– Predavanje je na engleskom jeziku,
– Broj mesta je ograničen, maksimum 25 ljudi.