Na osnovu odluke Upravnog odbora Istraživački centar za odbranu i bezbednost raspisuje:

 

 

KONKURS ZA PRIPRAVNIKE ZA 2017/18 GODINU

 

 

Na konkurs se mogu prijaviti mladi do 30 godina koji su na završnim godinama studija ili su diplomirali u protekle dve godine na nekom od fakulteta iz oblasti društveno-humanističkih nauka (studenti nauka bezbednosti, odbrane, kriminalistike, lingvistike, novinarstva, informacionih tehnologija, prava..).

 

Pripravnici imaju zadatak da pomažu centru u ostvarivanju njegovih redovnih aktivnosti- učestvuju u organizaciji događaja, konferencija, obuka, projekata. Svaki pripravnik ima svog mentora koji vodi njegov pripravnički staž i čije zadatke mora da ispunjava. Pripravnički staž traje minimum  šest meseci od dana izglasavanja na Skupštini centra. Pripravnički staž je prvi oblik članstva u Istraživačkom centru za odbranu i bezbednost i predstavlja priliku za sticanje radnog iskustva na volonterskim osnovama.

 

OTVORENE POZICIJE SU:

 

1.Pripravnik u sekretarijatu centra;

2.Pripravnik u sektoru obuka;

3.Pripravnik u IT sektoru;

4.Pripravnik novinar u magazinu ,,Odbrana i bezbednost

 

Obavezno je dobro poznavanje: MS office paketa (Poznavanje rada u WordPress-u je prednost), engleskog i srpskog jezika.

 

Zainteresovani kandidati treba da poštalju biografiju sa fotografijom i motivaciono pismo (do 500 reči)  na sledeću email adresu: sekretarijat@istrazivackicentarob.com, najkasnije  do 17.11.2017. Samo odabrani kandidati biće kontaktirani.

 

Odabrani kandidati će ući u proces selekcije. Proces selekcije se sastoji od grupnog intervjua, individualnog intervjua i testa znanja.

 

Istraživački centar za odbranu i bezbednost zadržava pravo da ne odabere ni jednog kandidata u procesu selekcije ukoliko ni jedan kandidat ne zadovolji kriterijume centra.