Miloš Tišma je diplomirao na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu, studijama civilne zaštite i zaštite životne sredine.

Miloš je aktivno radio na pitanjima bezbednosti (bezbednosna kultura mladih, ljudskoj bezbednosti, međunarodnoj bezbednosti) od početka svojih studija i kasnije kroz organizacije civilnog društva. Prošao je kroz razne treninge koje se tiču menadžementa upravljanja projektima, bezbednosti ,strategije , odbrane, medjunarodnih odnosa, prevenicji ekstremizma, pisanja projekata, radom u međunarodnoj sredini, komunikaciji i rada u OCD. Bio je dugogdišnji aktivan član Evropskog studenskog foruma gde je na raznim dogadjajima koje je organizovao učestvovao i doprineo radu sa preko 1000 predstavnika mladih iz 250 gradova Evrope .

Kao član grupe za bezbednost mladih Krovne Organizacije Mladih Srbije radio je na mapiranju, istraživanju i preporukama za bezbednost mladih u lokalnim zajednicama, koja je proizvela preporuke za bezbednost mladih.

Učestvovao je u istraživačkom radu centra, napisao više radova iz oblasti bezbednosti i razvija programe edukacije koje centar sprovodi.

Poseduje dugogodišnje iskustvo u edukaciji, učestvuje kao predavač u obukama centra i na projektu obrazovanje mladih za bezbednost. Takođe je predavač u okviru osnovne obuke pripadnika privatnog obezbedjenja za vršenje poslova bezbednosti.

Alumni je AEGEE-Beograda i Saveza Studenata Beograda.
Učestvovao je u projekata u okviru Istraživačkog centra za odbranu i bezbednost kao koordinator:

  • Dani bezbednosti
  • Bezbednosni dijalozi
  • Međunarodna konferencija za odbranu i bezbednost
  • Poseta sekretarijatu OEBS-a u Beču ,centru za prevenciju konfilkata(CPC) i Ujedinjenim nacijama (2014,2016)
  • Obrazovanje mladih za bezbednost
  • Building bridges for peace (SC RES 2250)
  • Letnji univerziteti 2011,2012,2013
  •  Motivacioni vikend (Obuka upravljanja projektima …)
  • Ex- Yu Konferencija studenata bezbednosti I odbrane
  • Poseta Fakulteta Bezbednosti, Univerziteta u Berlinu I projekat Bezbednosti luka na Dunavu (pod vodjstvom profesora Ballera)

Učestvovao je na velikom broju seminara,konferencija i naucnih skupova-

AEGEE-AGORA Budapest

PCRC-Prevencija genocida i zločina protiv čovečnosti

KZMU-Samit Mladih Beograd

KOMS-Bezbednost i mladi

Savremeni problemi strategije i strategijskog menadzmenta

CIRSD konferencije

Belgrade Security forum

OEBS konferencija ,suprotstavljanje nasilnom ekstremizmu

Ministarstvo Odbrane-STRATEGIJA,

RYCO konferencija

I mnoge druge

Govori engleski i francuski jezik