Vanredno stanje, Vanredna situacija i angažovanje vojske