Upravni odbor:

 

Miloš Tišma – predsednik i osnivač

Jasmina Andrić – potpredsednik i rukovodilac obuka

Nikola Stojić – IT sektor