Organizovana konferencija o obaveznom služenje vojnog roka

U ponedeljak, 18. juna 2018. u press centru UNS-a, Istraživački centar za odbranu i bezbednost je organizovao konferenciju povodom istraživanja „Obavezno služenje vojnog roka“ i povodom predstavljanja magazina „Odbrana i bezbednost“. Na konferenciji su govorili Jasmina Andrić, potpredsednica Istraživačkog centra za odbranu i bezbednost i urednik magazina „Odbrana i bezbednost“, Aleksandar Živković, državni sekretar u Ministarstvu odbrane, prof. dr i general u penziji, Božidar Forca, kolumnista magazina „Odbrana i bezbednost“, kao i general-major i načelnik Vojne Akademije u penziji, Vidosav Kovačević.
Terensko istraživanje sprovedeno je na uzorku od 1.117 ispitanika u 11 opština i gradova u Srbiji, a na internet portalu magazina anketirano je još njih 1.382.
Istraživanje je urađeno po polu i starosnoj strukturi, a rezultati govore da se 74% ispitanika izjasnilo za ponovno uvođenje obavenog služenja vojnog roka.