Obuka ISTRAŽIVAČKA METODOLOGIJA

TRODNEVNA STRUČNA OBUKA:ISTRAŽIVAČKA METODOLOGIJA
U Srbiji se uradi veliki broj istraživanja, ali samo mali broj ima naučnu vrednost i može se konkretno primeniti. Istraživačka metodologija se primenjuje u različitim naučnim oblastima: u pisanju naučnih radova (master, doktorskih…), u izradama studija slučaja, u marketinške svrhe i istraživanjima javnog mnjenja, kao i u mnogim drugim oblastima. Istraživačka metodologija ima posebno mesto i u bezbednosti.
ICOB ima dugogodišnje iskustvo u sprovođenju značajnih istraživanja u Srbiji i na međunarodnom nivou, koja se tiču odbrane, bezbednosti, IT sigurnosti i različitih socijalnih pitanja. Sada smo naša dugogodišnja iskustva pretočili u trodnevnu stručnu obuku iz istraživačke metodologije, kroz koju ćete se upoznati sa: metodologijom naučnog istraživanja, praktičnim istraživanjem, organizovanjem istraživanja, ciljnim grupama, iskustvima iz prakse, korišćenjem i obradom podataka, statističkim greškama…
Kroz ovu obuku ćete steći praktične veštine: kako da pravilno pristupite i izvršite: naučno-istraživački rad, istraživanje u institucijama, obrazovnim ustanovama, kompanijama, istraživanju javnog mnjenja…
Obuka traje tri dana. Polaznici koji uspešno završe obuku dobijaju sertifikat. Cena obuke u ovom terminu je 4600 din. Broj mesta je ograničen, a na obuku se mogu prijaviti studenti, diplomci i postdiplomci društveno-humanističkog usmerenja. Možete se prijaviti putem telefona: 063/88-64-733 i putem mail-a: obuke@istrazivackicentarob.com.

Praktična obuka za pisanje projekata i sprovođenje projektnog ciklusa

BIRAMO NAJBOLJI PROJEKAT! NE DOZVOLI DA TVOJA IDEJA PROPADNE, PRIJAVI SE NA OBUKU, REALIZUJ SVOJU IDEJU I STEKNI SERTIFIKAT IZ PROJEKTNOG MENADŽMENTA! Praktična obuka za pisanje projekata i sprovođenje projektnog ciklusa. Da li ste nekada bili u situaciji da napišete i sprovedete neki projekat? Da li ste iskoristili tu priliku i uspešno sproveli svoju ideju u delo ili možda to niste umeli jer niste imali prilike da naučite kako se to radi?

Istraživački centar za odbranu i bezbednost vam nudi mogućnost da naučite sve o pisanju projekata i sprovođenju projektnog ciklusa kroz sedmodnevnu stručnu obuku. Obuka obuhvata sve što treba da znate od pisanja projekta do pisanja finalnog izveštaja o realizaciji projekta. Počinjemo sa uvodom u projektni menadžment sa osnovnim principima pisanja projekata i obaveznim elementima projekta. Nastavljamo kroz projektne faze i načine realizacije samog projekta do finalnog zatvaranja projektnog ciklusa i njegove evaluacije.
TEME: Šta je projekat? Kako da dođemo do projektne ideje? Kako da pretvorim svoju ideju u projekat? Kako da uskladim projektni ciklus sa realnim potrebama? Kako da pronađem finansije za moj projekat? Šta moram da znam o projektnoj dokumentaciji, donorima i projektnim pozivima? Predavači na obuci su ljudi sa dugogodišnjim iskustvom u pisanju i realizaciji projekata u različitim društvenim sferama i oni će pratiti vaš rad kroz celokupnu obuku, na kraju obuke najbolji polaznici, koje odaberu predavači će dobiti priliku da sarađuju sa ICOB-om na svojoj projektnoj ideji.
Prijave i dodatne informacije možete dobiti na: obuke@istrazivackicentarob.com Tel: 063/88-64-733
Cena od 9800 din, važi za rane prijave.
Broj polaznika je ograničen.Prijave su otvorene do popune grupe

Osnovi analitike i bezbednosna obrada podataka

POVEĆAJTE VAŠE KOMPETENCIJE ZA POSAO U SEKTORU BEZBEDNOSTI. Ponovo organizujemo najtraženiju i jedinstvenu obuku u našoj državi, koju vodi ugledni general i profesor Božidar Forca. Obuka uključuje teorijsku i proširenu praktičnu nastavu.Kroz praktičan rad upoznaćete se sa SWOT analizom, procenom rizika i analizom dokumenata.Obuka uključuje četiri dana interaktivnog pristupa. Broj polaznika je ograničen, a neophodni uslovi za prijavu na obuku su da ste punoletno lice, da radite na poslovima bezbednosti, studirate ili imate interesovanje za bezbednost.Završni deo obuke je ispit, koji je neophodno položiti kako bi dobili potvrdu o završenoj obuci(sertifikat). U prijavi navesti Ime, prezime, datum rođenja i zanimanje. Prijave i zahteve za agendu možete dobiti na: obuke@istrazivackicentarob.com i 063/88-64-733.

Zaštita i bezbednost informacija

DA LI VAS ZANIMA POSAO MENADŽERA BEZBEDNOSTI INFORMACIJA? PRIJAVITE SE NA VREME NA STRUČNU OBUKU!
U susret usvajanju novog zakona o zaštiti podataka o ličnosti i GDPR uredbe EU, ponovo organizujemo osnovnu stručnu obuku ,,Zaštita i bezbednost informacija“.
Svaka respektabilna kompanija kao i državna institucija mora da štiti podatke svojih klijenata i građana. Informacije su postale najvredniji resusrs koji poseduju pojedinci, firme, države te se bez adekvatnog menadzmenta bezbednosti informacija ne može adekvatno poslovati. Neophodno je da u okviru poslovanja postoji odgovorno lice koje je zaduženo za bezbedno poslovanje a pre svega za zaštitu podataka, ova lica se danas nazivaju menadžeri bezbednosti informacija. Njihov posao je da osiguraju da podaci kako klijenata tako i same organizacije u kojoj rade budu zaštićeni. Pravila ovakve zaštite propisuje ISO standard 27001, po kojem smo fomirali trodnevnu stručnu obuku. Obuka je podeljena na teorijski deo koji se odnosi na upoznavanje sa pomenutim standardom i zakonskom regulativom u ovoj oblasti i na praktični deo koji se tiče vežbi konkretnih koraka i procedura zaštite poslovanja. Obuka traje tri dana u popodnevnim časovima, prijave su otvorene do popune mesta najkasnije do 17.10.2018. U prijavi je neophodno navesti: Ime i prezime, datum rodjenja , broj telefona i zanimanje. Zahtevi za agendu i dodatne informacije kao i prijave, se vrše putem maila: obuke@istrazivackicentarob.com i telefona 063/88-64-733 ** Cena je 4800dinara.

Stručna obuka za vršenje poslova privatnog obezbeđenja

Istraživački centar za odbranu i bezbednost, u skladu sa licencom za izvođenje obuke  za vršenje poslova privatnog obezbeđenja izdatom od strane MUP-a,  ima novu stručnu obuku u ponudi:

Program stručne obuke za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanja reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana, propisana je zakonom o Privatnom obezbedjenju koji je stupio na snagu od 1. januara 2017. godine.

Obuke vršimo na lokacijama u centru grada, sa najboljim stručnjacima u ovim oblastima. Predavači su eksperti u polju bezbednosti, sa dugogodišnjim predavačkim iskustvom. Metodologija koja se koristi u nastavi je programirana da animira polaznike i zasniva se na interakciji sa polaznicima . Instruktori koji vrše fizičku obuku su sertifikovani od strane Ministarstva omladine i sporta i višestruki su prvaci u borilačkim veštinama. Naš tim čine i visokostručni lekari Crvenog Krsta kao i kolege obučene za protiv požarnu zaštitu.

Neophodni dokumenti za prijavu su:

– zahtev za pohađanje stručne obuke(popunjavate kod nas) ;

– uverenje o državlјanstvu ;

– lična karta ;

– fotokopija diplome kojom dokazuje stečeni nivo obrazovanja;

– lekarsko uverenje.

Po završetku obuke, polaznici polažu završni ispitni test. Ukoliko ga uspešno polože, izdaje im se Uverenje o završenoj obuci. Uverenje je uslov za polaganje stručnog ispita u Ministarstvu unutrašnjih poslova za dobijanje odgovarajuće licence.

Obuka se sastoji iz:

TEORIJSKOG DELA – 66 časova nastave koja se održava u  učionicama

PRAKTIČNOG DELA – 35 časova obuke u primeni fizičke snage koja se izvodi u salama za fizičko.

Obuka može trajati od 17 do 34 dana

Kontakt telefoni : 066/000-994, 063/88-64-733

BEZBEDNO RUKOVANJE VATRENIM ORUŽJEM

BEZBEDNO RUKOVANJE VATRENIM ORUŽJEM

Obuka traje  2 dana(postoji mogućnost i za 5 dana) i obuhvata:

  1. Predavanje: „Osnovi balistike i putanja zrna“,
  2. Predavanje: „Pravni osnovi balisitke, Zakon o oružju i municiji“,
  3. Praktični deo: Sklapanje i rasklapanje više tipova pištolja/puške,
  4. Praktični deo: Pravilno držanje vatrenog oružja, stavovi,
  5. Praktični deo: Rukovanje vatrenim oružjem,
  6. Dodatnu nastava, ukoliko je nekome potrebna,
  7. Polaganje testa (teorijski i praktični deo).

 

Nakon uspešno realizovane obuke, polaznici će dobiti uverenje, kojim se potvrdjuje Ministarstvu unutrašnjih poslova da su sposobni bezbedno da rukuju vatrenim oruzjem, koje je uslov za dozvolu za nabavku, a kasnije za posedovanje vatrenog oruzja. Polaznici koji uspešno završe obuku, mogu postati i članovi streljačkog kluba, što im omogućava praktično rukovanje vatrenim oružjem kao i korišćenje streljane u željenim terminima.

Broj mesta je ograničen!

Ponuđeni termini početka obuke su:

Otvoreni za prijavu, pošaljite mail sa prijavom!

Cena:

Petodnevna -Pištolj i revolver- 8500,00 din

Dvodnevna -Pištolj i revolver- 6800,00 din

Lovački karabin 8 200,00 din/dvodnevna

Malokalibarska i lovačka puška  – 5800,00 din/dvodnevna

Prijave na: obuke@istrazivackicentarob.com

Tel-063/88-64-733

Obuka Medijacija i Bezbednost

DA LI VAS ZANIMA POSAO MEDIJATORA I REŠAVANJE KONFLIKATA I PREVAZILAŽENJE KRIZNIH SITUACIJA???

U današnje vreme se suočavamo sa mnoštvom konflikata, rasprava i drugih oblika konfrontacije, a sa time se pojavilo i novo zanimanje- medijator. Iako se ovo zanimanje najviše vezuje za pravnike, koji se najčešće suočavaju sa konfliktima, sve više se povezuju pojmovi bezbednost i medijacija. Ukoliko želite da učestvujete u rešavanju konflikata u poslovanju kompanija, na nivou lokalne zajednice i čak međudržavnih konflikata , prijavite se na osnovnu stručnu obuku za medijatora u bezbednosti. Obuku vodi licencirani medijator sa velikim iskustvom u pregovorima, Tatjana Popović, iz Nansen Dijalog Centra Srbija.

Polaznici će steći osnovna znanja o procesima i pravilima medijacije, načinima prevazilaženja različitih vidova konflikata, kao i praktična iskustva kroz simulaciju vežbi pregovora. Obuka traje tri dana u popodnevnim časovima, prijave su otvorene do popune mesta najkasnije do 29.05.2018.

U prijavi je neophodno navesti: Ime i prezime, datum rodjenja , broj telefona i zanimanje.

Zahtevi za agendu i dodatne informacije kao i prijave, se vrše putem maila: obuke@istrazivackicentarob.com i telefona 063/88-64-733 ** Cena od 3900 dina važi samo u ovom terminu. **

Zaštita i Bezbednost Informacija

DA LI VAS ZANIMA POSAO MENADŽERA BEZBEDNOSTI INFORMACIJA?

Svaka respektabilna kompanija kao i državna institucija mora da štiti podatke svojih klijenata i građana. Informacije su postale najvredniji resusrs koji poseduju pojedinci, firme, države te se bez adekvatnog menadzmenta bezbednosti informacija ne može adekvatno poslovati. Neophodno je da u okviru poslovanja postoji odgovorno lice koje je zaduženo za bezbedno poslovanje a pre svega za zaštitu podataka, ova lica se danas nazivaju menadžeri bezbednosti informacija. Njihov posao je da osiguraju da podaci kako klijenata tako i same organizacije u kojoj rade budu zaštićeni. Pravila ovakve zaštite propisuje ISO standard 27001, po kojem smo fomirali trodnevnu stručnu obuku. Obuka je podeljena na teorijski deo koji se odnosi na upoznavanje sa pomenutim standardom i zakonskom regulativom u ovoj oblasti i na praktični deo koji se tiče vežbi konkretnih koraka i procedura zaštite poslovanja. Obuka traje tri dana u popodnevnim časovima, prijave su otvorene do popune mesta najkasnije do 4.06.2018. U prijavi je neophodno navesti: Ime i prezime, datum rodjenja , broj telefona i zanimanje.

Zahtevi za agendu i dodatne informacije kao i prijave, se vrše putem maila: obuke@istrazivackicentarob.com i telefona 063/88-64-733

** Cena od 4800 dina važi samo u ovom terminu. **

Obuka za edukatore-predavače

Obuci mogu pristupiti zainteresovani sa višom stručnom spremom ili studenti završnih godina studija (3 i 4 god.). POLAZNICI OBUKE KOJI SE BUDU NAJVIŠE ISTAKLI DOBIĆE PRILIKU DA SARAĐUJU SA ICOB-OM.

 

Pored predavača iz ICOBa, polaznici će raditi stručna lica iz različitih oblasti uključujući i predstavnike medija kao i sa predavačima sa međunarodnim iskustvom koji će im preneti neophodna znanja za razvoj svojih veština. Kroz tronedeljni program obuke, polaznici će biti upoznati sa tehnikama predavanja, dijalogom, javnim nastupom i time steći će teorijsko i praktično znanje neophodno za samostalno predavanje.

Polaznici koji uspešno polože ispit dobijaju sertifikat koji je ulazna osnova za dalje bavljenje poslom predavača, a kao što je već navedeno oni koji se istaknu najviše dobiće priliku da rade sa nama.

Puna cena obuke je 10 000 din. Cena obuke  sa posebnim popustom iznosi 8500  za studente, polaznike predhodnih kurseva ICOB-a i nezaposlena lica .

Obuka počinje 16.05.2018, prijave su otvorene do 15.05.2018, odnosno do popune mesta. Pošto je u pitanju pretežno praktičan rad, obuka će se odvijati u manjoj grupi tako da je broj mesta ograničen.

Potrebna dokumentacija: kopija diplome i lična karta(na uvid)

Agendu i raspored predavanja kao i dodatne informacije možete dobiti putem maila: obuke@istrazivackicentarob.com

Prijava se vrši putem maila: obuke@istrazivackicentarob.com ili telefona 063/88-64-733. U prijavi navesti ime i prezime, datum rođenja, obrazovanje i broj telefona.

Sajber bezbednost i bezbednost informacija

Broj sajber žrtava je značajno porastao tokom zadnjih godina. Ne dozvolite da i Vi postanete jedna.Pohađajte obuku sajber bezbednosti i bezbednosti informacija.

Bezbednost Vaših podataka i podataka Vaših klijenata nema cenu!

U specijalnom programu obuke koji smo pripremili za Vas uz stručnjake iz IT sveta, polaznici će saznati kako da budu bezbedni, da se zaštite, primene preventivne mere kao i da pravilno postupe u incidentima, kao i  da više saznaju o standardima za poslovanje, dobrim praksama u firmi i obavezama koje moraju ispuniti.

Da li znate kako da se zaštitite od nedozvoljenog pristupa podacima i izbegnete curenje poverljivih podataka, ali i šta da učinite ako se to ipak dogodi? Kako postupiti prilikom zloupotrebe platnih kartica ili podataka sa USB uređaja? Da li ste dovoljno zaštitili Wi-fi mrežu? Da li ste zaštićeni od malware-a? Kome treba da se obratite ukoliko ste napadnuti u sajber prostoru.
Obuka će se osvrnuti na sigurnosnu praksu kao i na zaštitu privatnosti i njenom vezom sa bezbednošću. U praktičnom delu nakon ovog predavanje imaćete mogućnost da primenite naučeno i time potvrdite stečeno znanje o bezbednosnim rizicima u IT svetu.
Bezbednost informacija je sve više ugrožena mnogobrojnim vrstama podmuklih napada koji za cilj imaju obaranje sistema, krađu poverljivih podataka, identiteta pojedinaca.
Nelegalno kontrolisanje transakcija idirektno mogu uništiti reputaciju državnih ustanova, preduzeća ili pojedinca.
Znanje stečeno na ovakvom tipu obuke možete primeniti kako u zaštiti ličnih podataka, tako i u poslovanju firmi, preduzeća, kompanija. Specifčnost ovakvog tipa obuke je u tome što se polaznici, pored kompjuterske zaštite, upoznaju i sa zaštitom poslovanja kroz upoznavanje sa osnovama bezbednosti koje se mogu primeniti u poslovanju. Kako izbeći svesno i nesvesno odavanje poverljivih podataka drugim licima, razne vrste prevara u ličnom kontaktu sa klijentima itd..
Po završetku obuke polaznici dobijaju SERTIFIKAT kojim se potvrđuje da su uspešno zavšili obuku!
Termin od 17časova.
Cena: 5600 dinara

prijave na

063/88-64-733

obuke@istrazivackicentarob.com