KAKO PREPOZNATI LAŽNU VEST?

Vanredno stanje, Vanredna situacija i angažovanje vojske

COVID-19 SIMPTOMI

ZAŠTITA I BEZBEDNOST INFORMACIJA Februar 2020

PRIMENA NOVOG ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI i GDPR 28.02.2020 Beograd
Ponovo organizujemo obuku ,,Zaštita i bezbednost informacija“, po ISO standardu 27 001. Primenom novog zakona se podiže i potražnja za licima zaduženim za bezbednost i obradu podataka – menadžerima bezbednosti informacija.
POSTANITE MENADŽER BEZBEDNOSTI INFORMACIJA
Svaka respektabilna kompanija, kao i državna institucija, mora da štiti podatke svojih klijenata i građana, a od sada su na to obavezane i zakonom. Informacije su postale najvredniji resurs koji poseduju pojedinci, firme i države, te se bez adekvatnog menadžmenta bezbednosti informacija ne može adekvatno poslovati. Shodno novom zakonu, kompanije koje prikupljaju lične podatke su dužne da imenuju nadležno lice za zaštitu podataka.
Njihov posao je da osiguraju da podaci kako klijenata, tako i same organizacije u kojoj rade budu zaštićeni. Pravila ovakve zaštite propisuju ISO standard 27001, GDPR uredba i zakon o zaštiti podataka o ličnosti po kojima smo fomirali trodnevnu stručnu obuku.
***Polaznici koji uspešno završe obuku dobijaju sertifikat.
*** Termini od 18:00h
*** Najpovoljnija cena za ovaj tip obuke
*** Ograničen broj polaznika
Prijave na: [email protected] ili putem telefona: 063/88-64-733. U prijavi navesti ime i prezime, datum rođenja, zanimanje i kontakt telefon. Prijave su otvorene do popune mesta.

 

ZAŠTITA I BEZBEDNOST INFORMACIJA BEOGRAD NOVEMBAR

PRIMENA NOVOG ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI i GDPR 29.11.2019 Beograd
Ponovo organizujemo obuku ,,Zaštita i bezbednost informacija“, po ISO standardu 27 001. Primenom novog zakona se podiže i potražnja za licima zaduženim za bezbednost i obradu podataka – menadžerima bezbednosti informacija.
POSTANITE MENADŽER BEZBEDNOSTI INFORMACIJA
Svaka respektabilna kompanija, kao i državna institucija, mora da štiti podatke svojih klijenata i građana, a od sada su na to obavezane i zakonom. Informacije su postale najvredniji resurs koji poseduju pojedinci, firme i države, te se bez adekvatnog menadžmenta bezbednosti informacija ne može adekvatno poslovati. Shodno novom zakonu, kompanije koje prikupljaju lične podatke su dužne da imenuju nadležno lice za zaštitu podataka.
Njihov posao je da osiguraju da podaci kako klijenata, tako i same organizacije u kojoj rade budu zaštićeni. Pravila ovakve zaštite propisuju ISO standard 27001, GDPR uredba i zakon o zaštiti podataka o ličnosti po kojima smo fomirali trodnevnu stručnu obuku.
***Polaznici koji uspešno završe obuku dobijaju sertifikat.
*** Termini od 18:00h
*** Najpovoljnija cena za ovaj tip obuke
*** Ograničen broj polaznika
Prijave na: [email protected] ili putem telefona: 063/88-64-733. U prijavi navesti ime i prezime, datum rođenja, zanimanje i kontakt telefon. Prijave su otvorene do popune mesta.

OSNOVI ANALITIKE I BEZBEDNOSNA OBRADA PODATAKA-NOVI SAD

DA LI ŽELITE DA POSTANETE ANALITIČAR?
********TRI DANA**********
********PRAKTIČNA NASTAVA*******
********SERTIFIKAT*********
Ponovo organizujemo najtraženiju i jedinstvenu obuku u našoj državi sa uglednim generalom i profesorom Božidarom Forcom. Obuka uključuje teorijsku i proširenu praktičnu nastavu.Kroz praktičan rad upoznaćete se sa SWOT analizom, procenom rizika i analizom dokumenata.Obuka uključuje tri dana interaktivnog pristupa. Broj polaznika je ograničen, a neophodni uslovi za prijavu na obuku su da ste punoletno lice, da radite na poslovima bezbednosti, studirate ili imate interesovanje za bezbednost.Završni deo obuke je ispit, koji je neophodno položiti kako bi dobili potvrdu o završenoj obuci(sertifikat). U prijavi navesti Ime, prezime, datum rođenja i zanimanje. Cena: 5900 dinara. Prijave i zahteve za agendu možete poslati na: [email protected] i 063/88-64-733

Obuka ,,Zaštita i bezbednost informacija“ NOVI SAD

PRIMENA NOVOG ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI
Ponovo organizujemo obuku ,,Zaštita i bezbednost informacija“, po ISO standardu 27 0001. Primenom novog zakona se podiže i potražnja za licima zaduženim za bezbednost i obradu podataka – menadžerima bezbednosti informacija.
POSTANITE MENADŽER BEZBEDNOSTI INFORMACIJA
Svaka respektabilna kompanija, kao i državna institucija, mora da štiti podatke svojih klijenata i građana, a od sada su na to obavezane i zakonom. Informacije su postale najvredniji resurs koji poseduju pojedinci, firme i države, te se bez adekvatnog menadžmenta bezbednosti informacija ne može adekvatno poslovati. Shodno novom zakonu, kompanije koje prikupljaju lične podatke su dužne da imenuju nadležno lice za zaštitu podataka.
Njihov posao je da osiguraju da podaci kako klijenata, tako i same organizacije u kojoj rade budu zaštićeni. Pravila ovakve zaštite propisuju ISO standard 27001, GDPR uredba i zakon o zaštiti podataka o ličnosti po kojima smo fomirali trodnevnu stručnu obuku.
***Polaznici koji uspešno završe obuku dobijaju sertifikat.
*** Novi termin prvi put u Novom Sadu 22.11.2019. godine
*** Najpovoljnija cena za ovaj tip obuke
*** Ograničen broj polaznika
Prijave na: [email protected] ili putem telefona: 063/88-64-733. U prijavi navesti ime i prezime, datum rođenja, zanimanje i kontakt telefon. Prijave su otvorene do popune mesta.

OSNOVI ANALITIKE I BEZBEDNOSNA OBRADA PODATAKA-OKTOBAR

DA LI ŽELITE DA POSTANETE ANALITIČAR?
********ČETIRI DANA**********
********PRAKTIČNA NASTAVA*******
********SERTIFIKAT*********
Ponovo organizujemo najtraženiju i jedinstvenu obuku u našoj državi sa uglednim generalom i profesorom Božidarom Forcom. Obuka uključuje teorijsku i proširenu praktičnu nastavu.Kroz praktičan rad upoznaćete se sa SWOT analizom, procenom rizika i analizom dokumenata.Obuka uključuje četiri dana interaktivnog pristupa. Broj polaznika je ograničen, a neophodni uslovi za prijavu na obuku su da ste punoletno lice, da radite na poslovima bezbednosti, studirate ili imate interesovanje za bezbednost.Završni deo obuke je ispit, koji je neophodno položiti kako bi dobili potvrdu o završenoj obuci(sertifikat). U prijavi navesti Ime, prezime, datum rođenja i zanimanje. Cena: 5900 dinara. Prijave i zahteve za agendu možete poslati na: [email protected] i 063/88-64-733.

Obuka ,,Zaštita i bezbednost informacija“ septembar

PRIMENA NOVOG ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI
Ponovo organizujemo obuku ,,Zaštita i bezbednost informacija“, po ISO standardu 27 0001. Primenom novog zakona se podiže i potražnja za licima zaduženim za bezbednost i obradu podataka – menadžerima bezbednosti informacija.
POSTANITE MENADŽER BEZBEDNOSTI INFORMACIJA
Svaka respektabilna kompanija, kao i državna institucija, mora da štiti podatke svojih klijenata i građana, a od sada su na to obavezane i zakonom. Informacije su postale najvredniji resurs koji poseduju pojedinci, firme i države, te se bez adekvatnog menadžmenta bezbednosti informacija ne može adekvatno poslovati. Shodno novom zakonu, kompanije koje prikupljaju lične podatke su dužne da imenuju nadležno lice za zaštitu podataka.
Njihov posao je da osiguraju da podaci kako klijenata, tako i same organizacije u kojoj rade budu zaštićeni. Pravila ovakve zaštite propisuju ISO standard 27001, GDPR uredba i zakon o zaštiti podataka o ličnosti po kojima smo fomirali trodnevnu stručnu obuku.
***Polaznici koji uspešno završe obuku dobijaju sertifikat.
*** Novi termin posle letnje pauze 27. septembar.2019. godine od 18:00h
*** Najpovoljnija cena za ovaj tip obuke
*** Ograničen broj polaznika
Prijave na: o[email protected] ili putem telefona: 063/88-64-733. U prijavi navesti ime i prezime, datum rođenja, zanimanje i kontakt telefon. Prijave su otvorene do popune mesta.

Zaštita i bezbednost informacija u susret novom zakonu o zaštiti podataka o ličnosti

Podsećamo vas da od 21. avgusta 2019. godine stupa na snagu primena novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti koje je uređen sa evropskom Generalnom regulativom o zaštiti podataka. – GDPR.  Sa stupanjem na snagu novog zakona određene promene se odnose i na kompanije koje vrše obradu podataka o ličnosti kao svakodnevnu delatnost.  Podatak o ličnosti je svaki ličan podatak koji se odnosi na određeno fizičko lice i čini ga odredivim kao što su JMBG, broj telefona, email, godine, pol i slično. Shodno novom zakonom uspostavlja se trostruki odnos u obradi podataka. Kontrolor – Obrađivač podataka – Nadzorno telo, poverenik. Bez obzira da li poslujete u Srbiji ili u EU vaša je obaveza da primenjujete bilo koji od ova dva zakona ili oba. Ovo se naročito odnosi kada raspolažete sa podacima građana EU čije ste podatke dužni da štite bilo gde i bilo kad u svakom trenutku.

Novi zakon uvodi odredbe koje mogu uticati na vašu firmu i procesurianje podataka:

  • Pravo na ispravku i dopunu podataka
  • Pravo na brisanje
  • Princip javnog interesa
  • Prinicip obaveštavanja o ugrožavanju podataka
  • I druga prava koja proističu iz ovog zakona

Shodno novom zakonu dužni ste da imenujete DPO odnosno nadležno lice za zaštitu podataka imajući u vidu da je vaša osnovna delatnost obrada podataka u ogromnoj meri  kao i sistematsko i sveobuhvatno praćenje lica.

Kako bi vas pripremili za sve što novi zakon donosi pripremili smo stručnu obuku koja će vam predočiti sve obaveze, rešenja i proces izgradnje sistema bezbednosti informacija.

Za prijavu vaših zaposlenih i sve dodatne informacije obratite se na [email protected] ili 063/88-64-733 i 066/000-994