Obuka Medijacija i Bezbednost

DA LI VAS ZANIMA POSAO MEDIJATORA I REŠAVANJE KONFLIKATA I PREVAZILAŽENJE KRIZNIH SITUACIJA???

U današnje vreme se suočavamo sa mnoštvom konflikata, rasprava i drugih oblika konfrontacije, a sa time se pojavilo i novo zanimanje- medijator. Iako se ovo zanimanje najviše vezuje za pravnike, koji se najčešće suočavaju sa konfliktima, sve više se povezuju pojmovi bezbednost i medijacija. Ukoliko želite da učestvujete u rešavanju konflikata u poslovanju kompanija, na nivou lokalne zajednice i čak međudržavnih konflikata , prijavite se na osnovnu stručnu obuku za medijatora u bezbednosti. Obuku vodi licencirani medijator sa velikim iskustvom u pregovorima, Tatjana Popović, iz Nansen Dijalog Centra Srbija.

Polaznici će steći osnovna znanja o procesima i pravilima medijacije, načinima prevazilaženja različitih vidova konflikata, kao i praktična iskustva kroz simulaciju vežbi pregovora. Obuka traje tri dana u popodnevnim časovima, prijave su otvorene do popune mesta najkasnije do 29.05.2018.

U prijavi je neophodno navesti: Ime i prezime, datum rodjenja , broj telefona i zanimanje.

Zahtevi za agendu i dodatne informacije kao i prijave, se vrše putem maila: [email protected] i telefona 063/88-64-733 ** Cena od 3900 dina važi samo u ovom terminu. **

Zaštita i Bezbednost Informacija

DA LI VAS ZANIMA POSAO MENADŽERA BEZBEDNOSTI INFORMACIJA?

Svaka respektabilna kompanija kao i državna institucija mora da štiti podatke svojih klijenata i građana. Informacije su postale najvredniji resusrs koji poseduju pojedinci, firme, države te se bez adekvatnog menadzmenta bezbednosti informacija ne može adekvatno poslovati. Neophodno je da u okviru poslovanja postoji odgovorno lice koje je zaduženo za bezbedno poslovanje a pre svega za zaštitu podataka, ova lica se danas nazivaju menadžeri bezbednosti informacija. Njihov posao je da osiguraju da podaci kako klijenata tako i same organizacije u kojoj rade budu zaštićeni. Pravila ovakve zaštite propisuje ISO standard 27001, po kojem smo fomirali trodnevnu stručnu obuku. Obuka je podeljena na teorijski deo koji se odnosi na upoznavanje sa pomenutim standardom i zakonskom regulativom u ovoj oblasti i na praktični deo koji se tiče vežbi konkretnih koraka i procedura zaštite poslovanja. Obuka traje tri dana u popodnevnim časovima, prijave su otvorene do popune mesta najkasnije do 27.02.2019. U prijavi je neophodno navesti: Ime i prezime, datum rodjenja , broj telefona i zanimanje.

Zahtevi za agendu i dodatne informacije kao i prijave, se vrše putem maila: [email protected] i telefona 063/88-64-733

** Cena od 4800 dina važi samo u ovom terminu. **