Interetnička distanca, nasilјe i nasilni ekstremizam koji vodi ka terorizmu

ALARMANTNI REZULTATI ISTRAŽIVANJA PO ŠKOLAMA U PET MULTIETNIČKIH OPŠTINA-VISOKA INTERETNIČKA DISTANCA MEĐU ŠKOLSKIM UZRASTOM I POLOVINA UČENIKA SKLONA NASILJU   Istraživački centar za odbranu i bezbednost sproveo je istraživanje na, temu „Interetnička distanca, nasilje i nasilni ekstremizam koji vodi ka terorizmu“. Istraživanje je sprovedeno u pet multietničkih opština. Obuhvatilo je populaciju osnovnih i srednjih škola …

Read more

BEZBEDNO RUKOVANJE VATRENIM ORUŽJEM

BEZBEDNO RUKOVANJE VATRENIM ORUŽJEM Obuka traje 5 ili 2 dana i obuhvata: Predavanje: „Osnovi balistike i putanja zrna“, Predavanje: „Pravni osnovi balisitke, Zakon o oružju i municiji“, Praktični deo: Sklapanje i rasklapanje više tipova pištolja/puške, Praktični deo: Pravilno držanje vatrenog oružja, stavovi, Praktični deo: Rukovanje vatrenim oružjem, Dodatnu nastava, ukoliko je nekome potrebna, Polaganje testa …

Read more

Obuka-Osnovi analitike i bezbednosna obrada podataka

OSNOVI ANALITIKE I BEZBEDNOSNA OBRADA PODATAKA Ponovo organizujemo naš najtraženiji kurs: Analitika i bezbednosna obrada podataka sa gostujućim predavačem generalom prof.dr. Forcom. Broj mesta je ograničen. Osnovi analitike kao predmet nisu dovoljno zastupljeni u formalnom obrazovanju u Srbiji, a preko su potrebni za svakoga ko se bavi poslovima bezbednosti i odbrane, a posebno mali broj …

Read more

Održana obuka ,,Bezbednost i Medijacija“

Od 27.01-29.01.2018. održana je obuka ,,Bezbednost i Medjiacija“ u saradnji sa Nansen Dialogue Centre Serbia. Tokom tri dana učesnici su se kroz praktični i teorijski rad upoznali sa pojmovima ekstremizma, radikalizacije, suzbijanja i prevencije nasilnog ekstremizma, dijaloga i medijacije. Posle polaganja testa, na kojem su učesnici postigli visoke rezultate, dodeljeni su sertifikati.