OBRAZOVANJE MLADIH ZA BEZBEDNOST

Mladi ljudi danas su sve više izloženi rizicima i pretnjama koje ugrožavaju njihovu bezbednost, dok, sa druge strane, nemaju dovoljno razvijenu svest o pojmu bezbednosti niti poseduju praktična znanja o mogućnostima zaštite iste. Iako postoje brojne inicijative na različitim nivoima društva, mladima danas nedostaju znanja o bezbednosti uopšte, kao i veštine za adekvatno reagovanje u kriznim i vanrednim situacijama. Takvo stanje nameće potrebu za predmetom koji će mladima pružiti znanja iz oblasti bezbednosti.

Obrazovanje mladih za bezbednost (OMB) je platforma pokrenuta od strane Istraživačkog Centra za Odbranu i Bezbednost, koja ima za cilj podizanje svesti o bezbednosti sa posebnim akcentom na praktičnom učenju i podizanju nivoa bezbednosne kulture, a krajnji cilj je uvođenje predmeta Obrazovanje mladih za bezbednost u formalno obrazovanje. Tako bi mladi bili edukovani i spremni da odgovore na bezbednosne izazove, rizike i pretnje, kao i da adekvatno reaguju u kriznim i vanrednim situacijama. To bi, nadalje, rezultiralo prevencijom i ograničavanjem mogućih posledica bezbednosnih rizika i izazova i spasavanjem života, čime bi se ostvarila korist za celokupno društvo. Pored toga treba napomenuti da bi na takav način država stekla praktično osposobnjen kadar za reagovanje u kriznim i vanrednim situacijama.

Planirano je da se ciljevi platforme ostvaruju kroz saradnju mladih, Organizacija civilnog društva, Državnih institucija, Međunarodnih organizacija i drugih aktera koji se bave bezbednošću mladih, kroz koordiniran i multidisciplinaran pristup.

Pored toga, planirano je i otvranje „OMB centra“ u zgradi Beograđanke, a zatim i u drugim gradovima Republike Srbije. Otvaranje ovog centra bi omogućilo mladim ljudima prostor u kom bi mogli bolje da se informišu o pojmu bezbednosti, kao i rizicima i pretnjama koje ih mogu ugroziti i mogućnostima prevencije istih. Do sada nije postojala slična inicijativa niti projekat.