Znanjem do bezbednosti

,,Znanjem do bezbednosti” – je projekat koji se sastoji od stručnih seminara o različitim aspektima bezbednosti. Seminar je namenjen mladima i zaposlenima u državnoj upravi u opštinama u Srbiji i uključuje obuku o upotrebi vatrogasnih aparata, hitnu evakuaciju, obuku za prvu pomoć, predavanja o osnovama bezbednosti, alkoholizma i zloupotrebe droga, prevenciju ekstremizma i terorizma, itd. biraju se u saradnji sa predstavnicima lokalne samouprave. Cilj je da prenosimo znanje direktno na ciljne grupe, jer postoji vrlo malo znanja o bezbednosnoj kulturi i bezbednosti uopšte. Seminar smo održali u opštinama Zrenjanin, Požega, Sremski Karlovci, Vračar.