ZAŠTITA I BEZBEDNOST INFORMACIJA

OSNOVNA STRUČNA TRODNEVNA OBUKA

Zbog primene novog zakona o zaštiti podataka o ličnosti i GDPR uredbe EU i deficita kadra u ovoj oblasti kreirali smo obuku koja treba da usmeri polaznike na posao oficira za bezbednost informacija, uz sticanje veština iz zaštite informacija.

Svaka respektabilna kompanija kao i državna institucija mora da štiti podatke svojih klijenata i građana. Informacije su postale najvredniji resusrs koji poseduju pojedinci, firme, države te se bez adekvatnog menadzmenta bezbednosti informacija ne može adekvatno poslovati. Neophodno je da u okviru poslovanja postoji odgovorno lice koje je zaduženo za bezbedno poslovanje a pre svega za zaštitu podataka, ova lica se danas nazivaju menadžeri bezbednosti informacija. Njihov posao je da osiguraju da podaci kako klijenata tako i same organizacije u kojoj rade budu zaštićeni. Pravila ovakve zaštite propisuje ISO standard 27001, po kojem smo fomirali trodnevnu stručnu obuku. Obuka je podeljena na teorijski deo koji se odnosi na upoznavanje sa pomenutim standardom i zakonskom regulativom u ovoj oblasti i na praktični deo koji se tiče vežbi konkretnih koraka i procedura zaštite poslovanja.

Obuku vode master inženjer informacionih sistema i tehnologija sa bogatim praktičnim iskustvom i master pravnik specijalizovan za oblast zaštite podataka.

Koji su neophodni uslovi za prijavu na obuku?

Neophodni uslovi za prijavu na obuku su da stepunoletno lice, da imate visoko obrazovanje, da radite na poslovima bezbednosti ili imate interesovanje za bezbednost i analitiku. Takođe, na obuku se mogu prijaviti i studenti.

U kakvim uslovima i gde se održava obuka?

Obuka se održava na više lokacija u centru Beograda (u zavisnosti od veličine grupe) u adekvatnim uslovima prilagođenim nastavi. Nastava se održava posle 17 časova, kako bi zaposlena lica mogla da prisustvuju. Svi neophodni materijali za obuku su obezbeđeni i polaznici nisu opterećeni donošenjem sopstvene opreme. 

Koja je cena obuke i način uplate?

Participacija za ovu obuku u 2020. godini iznosi 4800 dinara po polazniku.

Kako da se prijavim na obuku?

Prijave se vrše na mail : obuke@istrazivackicentarob.com

U prijavi navesti- Ime, Prezime, obrazovanje, zanimanje, godište,  kontakt telefon.

Dodatne informacije možete dobiti na telefon: 063/88-64-733

Pogledajte kako je bilo na nekim od prethodnih obuka u galeriji ispod: