Čime su nas bombardovali 1999?

Istraživački centar za odbranu i bezbednost je 02.12.2016 okupio stručnu javnost, državne organe i institucije, organizacije civilnog društva, novinare, studente, kadete i zainteresovane građane da učestvuju na konferenciji ,,ČIME SU NAS BOMBARDOVALI 1999?”

O bombardovanju 1999 godine i posledicama koje su nastale posle njega napisan je veći broj novinskih članaka, naučnih radova, knjiga itd. Mi smo sada okupili stručna lica, koja su se kroz svoj rad bavila ovom temom, kako bismo na jednom mestu kroz tematska predavanja dali različite poglede.Poseban akcent na ovoj konferenciji biće na posledicama koje su nastupile zbog bombardovanja osiromašenim uranijumom odnosno na zdravstvenim posledicama. Da li je osiromašeni uranijum glavni krivac za porast broja obolelih od raka? Stvorili smo uslove da stručna javnost, studenti i građani Srbije čuju različite odgovore na ovo pitanje.

Na konferenciji su govorili:

Profesor KPA dr Dalibor Kekić,
Naučni savetnik instituta Vinča dr Ilija Plećaš,
Epidemiolog prof. dr Zoran Radovanović,
Radiolog prof. dr Slobodan Čikarić,
General u penziji Slobodan Petković,
Prof dr. Danica Grujičić,
Balističar dr Mirjana Lukić Anđelković,
Primarijus dr Radomir Kovačević

Zbornik radova možete pronaći na:

Zbornik autorskih tekstova sa konferencije ,, Čime su nas bombardovali 1999?”

Neke od tema su:

,,Biološki rat,“Čuvanje i priprema za konačno rešenje problema za Osiromašeni Uranijum nakom 1999.g“ ,, Zablude o zdravstvenim posledicama NATO agresije”. Milosrdni anđeo, uranijum i rak u Srbiji” “Radiološka i hemijska kontaminacija SR Jugoslavije (R.Srbije) u NATO agresiji 1999.godine” – ,, Hemijski rat protiv Srbije tokom agresije NATO pakta 1999 godine” -,,Istina o uranu”.