OMB Priručnik

Naslovna

Uvodna reč

Posle urušavanja sistema civilne zaštite devedesetih godina prošlog veka, urušio se i deo obrazovnog sistema koji je mlade učio kako da budu bezbedniji. Ovom temom se u našoj zemlji niko nije ozbiljnije bavio do pre par godina, kada je najzad prepoznato da je Bezbednost mladih jedan od najvećih izazova sa kojima se suočava naše društvo. Bezbednost mladih je prepoznata kao značajan deo Strategije za mlade Srbije za period 2015-2025, ali i od strane više međunarodnih organizacija koje na njoj aktivno rade.
Ovaj priručnik je izrađen u okviru projekta-platforme Obrazovanje mladih za bezbednost koji se javio kao odgovor na potrebu da mladi više saznaju o bezbednosti, kako da aktivno učestvuju u prevenciji, da reaguju u kriznim situacijama i da stečeno znanje prošire. Priručnik je prvi u nizu i obrađuje više segmenata od jedanaest segmenata ukupno, a sve u cilju da se poveća stanje bezbednosti kod mladih muškaraca i žena. Obrađeni segmenti su sledeći:
– Osnove bezbednosti,
– Prevencija bihejvioralnih problema,
– Zaštita i spasavanje, i
– Terorizam i njegova prevencija.
Iskusan i po struci raznovrstan tim Istraživačkog centra za odbranu i bezbednost koji aktivno kordiniše platformom Obrazovanje mladih za bezbednost je uložio veliki trud u izradi ovog priručnika. Priručnik je izrađen u okviru OMB radionica „Znanjem do bezbednosti“, koji se uspešno realizovao u saradnji sa Kancelarijom za Mlade Grada Zrenjanina.

Priručnik znanjem do bezbednosti Zrenjanin ICOB