Pripravnički staž

Istraživački centar za odbranu i bezbednost svake godine raspisuje konkurs za pripravnički staž u centru. Svake godine se raspisuje konkurs za pozicije koje su otvorene u skladu sa potrebama i planiranim obimom rada za narednu godinu.
Na konkurs se mogu prijaviti mladi do 30 godina starosti, koji su na završnim godinama osnovnih studija i master studija ili su diplomirali u protekle tri godine na nekom od fakulteta iz oblasti društveno-humanističkih nauka (studenti nauka bezbednosti, odbrane, kriminalistike, lingvistike, novinarstva, informacionih tehnologija, prava..), oni koje zanimaju oblasti bezbednosti i odbrane i koji su visoko motivisani da stiču znanje i radno iskustvo iz ovih oblasti.Prednost pri izboru pripravnika mogu imati lica koja prvi put stiču radno iskustvo odnosno ona lica koja do sada nisu bila u radnom odnosu ali to nije od presudne važnosti.
Pripravnici imaju zadatak da pomažu centru u ostvarivanju njegovih redovnih aktivnosti- učestvuju u organizaciji događaja, konferencija, obuka, projekata. Svaki pripravnik ima svog mentora koji vodi njegov pripravnički staž i čije zadatke mora da ispunjava. Pripravnički staž traje minimum šest meseci od dana izglasavanja na Skupštini centra. Pre izglasavanja odabira pripravnika na skupštini može se pokrenuti probni pripravnički staž u trajanju do dva meseca. Pripravnički staž je prvi oblik članstva u Istraživačkom centru za odbranu i bezbednost i predstavlja priliku za sticanje radnog iskustva na volonterskim osnovama, a kasnije i zaposlenja.