Usluge

Istraživački centar za odbranu i bezbednost pruža sledeće konsultantske usluge iz oblasti odbrane i bezbednosti:

1.Istraživanje

2. Mediji

3.Politike iz oblasti odbrane i bezbednosti

3. Sajber bezbednosti, bezbednosti informacija, upravljanje informacijama

4. Analitika, bezbednosna obrada podataka, moderna analitika

5.Pravni aspekti bezbednosti

6.Ostale usluge…

Za dodatne informacije i ponude se možete obratiti na zvaničan mail