OSNOVI ANALITIKE I BEZBEDNOSNA OBRADA PODATAKA

 OSNOVA STRUČNA ČETVORODNEVNA OBUKA

Osnovi analitike kao predmet nisu dovoljno zastupljeni u formalnom obrazovanju u Srbiji, a preko su potrebni za svakoga ko se bavi poslovima bezbednosti i odbrane. Stoga ICOB od početka svog rada se bavi obučavanjem polaznika različitih profila kojima je zajednička potreba za analitičkim veštinama. Ovo je jedinstven kurs u Srbiji sa obzirom da je baziran na praktičnom nastavnom fokusu. Takođe, ovo je kurs koji se iz godine u godinu unapređuje kako bi odgovorio zahtevima savremenih bezbednosnih izazova, rizika i pretnji, kao i zahtevima koje savremeno poslovanje postavlja pred zaposlene. Kurs se organizuje u skladu sa potrebama nekoliko puta godišnje i prima ograničen broj polaznika.

Ukoliko želite da povećate vaše kompetencije za zaposlenje u sektoru bezbednosti ili ste kompanija koja želi da unapredi svoje kapacitete povećavanjem sposobnosti zaposlenih, onda ste kandidat za kurs iz analitike i bezbednosne obrade podataka. Kurs traje četiri dana i sastoji se iz teorijskog i praktičnog dela gde je praksa zastupljena sa 65% u nastavi. Praktični deo je koncipiran tako da svaki polaznik obuke prolazi kroz zadatke uz mentorsku podršku što ga osposobljava za dalji samostalni rad. Tako ćete se upoznati sa SWOT analizom, procenom rizika i analizom dokumenata. Obuku će voditi edukatori Istraživačkog centra za odbranu i bezbednost, kao i gostujući predavač profesor Forca. Završni deo obuke je ispit, koji je neophodno položiti kako bi stekli pravo na potvrdu o završenoj obuci (sertifikat).

Sastoji se iz 5 etapa:

  1. Teorijski deo upoznavanja sa Analitikom
  2. Praktični deo-Obrada podataka – analiza dokumenata,
  3. Predavanje jednog od stručnih eksperata u polju bezbednosti,
  4. Praktičan deo- SWOT analiza
  5. Praktičan deo- primenjena analitika
  6. Test i podela Sertifikata.

 Stečena znanja na ovoj obuci su ujedno i preporuka za Vaše buduće poslodavce

Zbog praktičnog rada sa polaznicima, broj mesta na obuci je ograničen.

Koji su neophodni uslovi za prijavu na obuku?

Neophodni uslovi za prijavu na obuku su da stepunoletno lice, da imate visoko obrazovanje, da radite na poslovima bezbednosti ili imate interesovanje za bezbednost i analitiku. Takođe, na obuku se mogu prijaviti i studenti.

U kakvim uslovima i gde se održava obuka?

Obuka se održava na više lokacija u centru Beograda (u zavisnosti od veličine grupe) u adekvatnim uslovima prilagođenim nastavi. Svi neophodni materijali za obuku su obezbeđeni i polaznici nisu opterećeni donošenjem sopstvene opreme. 

Koja je cena obuke i način uplate?

Participacija za ovu obuku u 2021. godini iznosi 5900 dinara po polazniku.

Kako da se prijavim na obuku?

Prijave se vrše na mail : obuke@istrazivackicentarob.com

U prijavi navesti- Ime, Prezime, obrazovanje, zanimanje, godište,  kontakt telefon.

Dodatne informacije možete dobiti na telefon: 064/30-27-406

Pogledajte kako je bilo na nekim od prethodnih obuka u galeriji ispod:

Ranije obuke

Rekli su o obukama