Obuka za edukatore-predavače

Obuci mogu pristupiti zainteresovani sa višom stručnom spremom ili studenti završnih godina studija (3 i 4 god.). POLAZNICI OBUKE KOJI SE BUDU NAJVIŠE ISTAKLI DOBIĆE PRILIKU DA SARAĐUJU SA ICOB-OM.

Pored predavača iz ICOBa, polaznici će raditi stručna lica iz različitih oblasti uključujući i predstavnike medija kao i sa predavačima sa međunarodnim iskustvom koji će im preneti neophodna znanja za razvoj svojih veština. Kroz tronedeljni program obuke, polaznici će biti upoznati sa tehnikama predavanja, dijalogom, javnim nastupom i time steći će teorijsko i praktično znanje neophodno za samostalno predavanje.

Polaznici koji uspešno polože ispit dobijaju sertifikat koji je ulazna osnova za dalje bavljenje poslom predavača, a kao što je već navedeno oni koji se istaknu najviše dobiće priliku da rade sa nama.

Potrebna dokumentacija: kopija diplome i lična karta(na uvid)

Agendu i raspored predavanja kao i dodatne informacije možete dobiti putem maila: obuke@istrazivackicentarob.com

Prijava se vrši putem maila: obuke@istrazivackicentarob.com ili telefona 063/88-64-733. U prijavi navesti ime i prezime, datum rođenja, obrazovanje i broj telefona.