Nacionalni naučni skup “Savremeni problemi i moguća rešenja strategije i strategijskog menadžmenta”

Dana 05. marta 2018. godine u organizaciji Fakulteta za strateški i operativni menadžment i Fakulteta za poslovne studije i pravo, uspešno je realizovan drugi po redu nacionalni naučni skup pod nazivom “Savremeni problemi i moguća rešenja strategije i strategijskog menadžmenta”.

Ovaj naučni skup bio je obeležen diskusijom i dijalogom o aktuelnim pitanjima iz domena strategije, strategija bezbednosti i strategijskog menadžmenta. Miloš Tišma i Jasmina Andrić, kao predstavnici Istraživačkog centra za odbranu i bezbednost, učestvovali su na naučnom skupu izlažući svoj naučni rad. Na ovom naučnom skupu učešće su uzeli univerzitetski profesori, eminentni stručnjaci iz zemlje i inostranstva i budući doktoranti.

Osnovni cilj naučnog skupa je bio da autori radova, ali i ostali učesnici iznesu sopstvene stavove i rezultate istraživanja kao i da kroz konstruktivan dijalog ponude određena savremena i moguća rešenja i daju naučne i stručne preporuke za dalji razvoj navedene oblasti.