Znakovi za uzbunjivanje; Informisanost kao deo bezbednosti

Tokom pripreme programa obrazovne svrhe iz oblasti civilne zaštite, Akademije nacionalnog razvoja i Istraživačkog centra za odbranu i bezbednost, primećen je problem nedovoljne upućenosti građana u znakove za uzbunjivanje. Obzirom na ozbiljnost i značaj informacija koje se zvučnim putem prenose građanima u slučaju vanrednih i drugih okolnosti odlučeno je da, zajedničkim naporima, ove dve OCD pripreme i distribuiraju neophodne informativne materijale koje će zainteresovani moći da preuzmu i istaknu u zgradama i drugim javnim prostorijama i objektima od javnog značaja. Organizatori ove akcije, smatraju da ovo predstavlja jedan od vidova na koji organizacije civilnog društva mogu da na veoma jednostavan i bitan način doprinesu javnoj bezbednosti u nadi da će javnost prepoznati ovakve i slične inicijative kao i pokazati da u civilnom sektoru postoje nevladine organizacije koje rade na korist društvene zajednice. U toku prvog dana akcije iskazano je zadovoljavajuće interesovanje predstavnika skupština stanara koji su tražili ove materijale. Organizatori, koji su ovu incijativu finansirali sopstvenim sredstvima OCD. Povodom početka akcije predstavnici Istraživačkog centra za odbranu i bezbednost i Akademije nacionalnog razvoja, gospodin Miloš Tišma i Filip Čolaković, su uputili dalji poziv drugim OCD, institucijama i predstavnicima građanstva da se uključe. Obzirom na izveštaje pojedinih tela koja su takođe istakla značaj funkcionisanja sistema osmatranja i obaveštavanja, organizatori su uvereni da će tokom ove akcije biti distribuirano oko 1000 informativnih plakata.

Takođe ističemo  da su javne ustanove  shodno čl.109 i čl.15 stav 1 tačka 2. Zakona o vanrednim situacijama („Sl.glasnik RS“ broj 111/2009, 92/2011 i 93/2012) u obavezi da obezbede i istaknu znake za uzbunjivanje na vidnom mestu.

Ukoliko su Vam ovi plakati neophodni, potrebno je da nam se obratite sa informacijama o broju plakata, objekat za koji Vam je potreban plakat i kontakt telefon/e-mail.

Možete nas kontaktirati na office@istrazivackicentarob.com ili 066/000-994