Ne dozvoli da te terorizam zavede. Ovde je granica ljudski život

“Istraživački centar za odbranu i bezbednost“ održao je danas na Trgu Republike performans pod nazivom „Ne dozvoli da te terorizam zavede. Ovde je granica ljudski život, nemoj je prelaziti“.

Povodom godinu dana od osnivanja Islamske države, nastupom koji je prvenstveno bio usmeren na mlade građane Srbije, želeli smo da ukažemo na pretnje bezbednosti koje terorizam kao globalni problem nosi, važnost napora koje Vlada Republike Srbije čini po pitanju prevencije terorizma, kroz intenzivnu saradnju sa međunarodnom zajednicom, kao i potrebu za aktivnijim uključivanjem cele javnosti i organizacija civilnog društva na polju suzbijanja i daljeg širenja terorizma ka zemljama Zapadnog Balkana, a sve u cilju njegovog potpunog iskorenjivanja.
Aludirajući na žrtve terorističkih napada koji se pripisuju Islamskoj državi, da li oni bili pogubljeni humanitarci i novinari ili žene, žrtve seksualne eksploatacije, nastojali smo da dočaramo kakve posledice po život, lični dignitet i kulturno nasleđe jedne nacije može imati ekstremistička ideologija koji Islamska država propagira.
Naša dužnost, kao organizacije civilnog društva, koja se bavi pitanjima bezbednosti, je da javno ukažemo svima da je bezbednost naših građana najvažnija i da se mora raditi na prevenciji kako bi se očuvala stabilnost kako regiona, tako i Republike Srbije.