Zaštita i bezbednost informacija

DA LI VAS ZANIMA POSAO MENADŽERA BEZBEDNOSTI INFORMACIJA? PRIJAVITE SE NA VREME NA STRUČNU OBUKU!
U susret usvajanju novog zakona o zaštiti podataka o ličnosti i GDPR uredbe EU, ponovo organizujemo osnovnu stručnu obuku ,,Zaštita i bezbednost informacija“.
Svaka respektabilna kompanija kao i državna institucija mora da štiti podatke svojih klijenata i građana. Informacije su postale najvredniji resusrs koji poseduju pojedinci, firme, države te se bez adekvatnog menadzmenta bezbednosti informacija ne može adekvatno poslovati. Neophodno je da u okviru poslovanja postoji odgovorno lice koje je zaduženo za bezbedno poslovanje a pre svega za zaštitu podataka, ova lica se danas nazivaju menadžeri bezbednosti informacija. Njihov posao je da osiguraju da podaci kako klijenata tako i same organizacije u kojoj rade budu zaštićeni. Pravila ovakve zaštite propisuje ISO standard 27001, po kojem smo fomirali trodnevnu stručnu obuku. Obuka je podeljena na teorijski deo koji se odnosi na upoznavanje sa pomenutim standardom i zakonskom regulativom u ovoj oblasti i na praktični deo koji se tiče vežbi konkretnih koraka i procedura zaštite poslovanja. Obuka traje tri dana u popodnevnim časovima, prijave su otvorene do popune mesta najkasnije do 17.10.2018. U prijavi je neophodno navesti: Ime i prezime, datum rodjenja , broj telefona i zanimanje. Zahtevi za agendu i dodatne informacije kao i prijave, se vrše putem maila: [email protected] i telefona 063/88-64-733 ** Cena je 4800dinara.

Stručna obuka za vršenje poslova privatnog obezbeđenja

Istraživački centar za odbranu i bezbednost, u skladu sa licencom za izvođenje obuke  za vršenje poslova privatnog obezbeđenja izdatom od strane MUP-a,  ima novu stručnu obuku u ponudi:

Program stručne obuke za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanja reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana, propisana je zakonom o Privatnom obezbedjenju koji je stupio na snagu od 1. januara 2017. godine.

Obuke vršimo na lokacijama u centru grada, sa najboljim stručnjacima u ovim oblastima. Predavači su eksperti u polju bezbednosti, sa dugogodišnjim predavačkim iskustvom. Metodologija koja se koristi u nastavi je programirana da animira polaznike i zasniva se na interakciji sa polaznicima . Instruktori koji vrše fizičku obuku su sertifikovani od strane Ministarstva omladine i sporta i višestruki su prvaci u borilačkim veštinama. Naš tim čine i visokostručni lekari Crvenog Krsta kao i kolege obučene za protiv požarnu zaštitu.

Neophodni dokumenti za prijavu su:

– zahtev za pohađanje stručne obuke(popunjavate kod nas) ;

– uverenje o državlјanstvu ;

– lična karta ;

– fotokopija diplome kojom dokazuje stečeni nivo obrazovanja;

– lekarsko uverenje.

Po završetku obuke, polaznici polažu završni ispitni test. Ukoliko ga uspešno polože, izdaje im se Uverenje o završenoj obuci. Uverenje je uslov za polaganje stručnog ispita u Ministarstvu unutrašnjih poslova za dobijanje odgovarajuće licence.

Obuka se sastoji iz:

TEORIJSKOG DELA – 66 časova nastave koja se održava u  učionicama

PRAKTIČNOG DELA – 35 časova obuke u primeni fizičke snage koja se izvodi u salama za fizičko.

Obuka može trajati od 17 do 34 dana

Kontakt telefoni : 066/000-994, 063/88-64-733

BEZBEDNO RUKOVANJE VATRENIM ORUŽJEM

BEZBEDNO RUKOVANJE VATRENIM ORUŽJEM

Obuka traje  2 dana(postoji mogućnost i za 5 dana) i obuhvata:

  1. Predavanje: „Osnovi balistike i putanja zrna“,
  2. Predavanje: „Pravni osnovi balisitke, Zakon o oružju i municiji“,
  3. Praktični deo: Sklapanje i rasklapanje više tipova pištolja/puške,
  4. Praktični deo: Pravilno držanje vatrenog oružja, stavovi,
  5. Praktični deo: Rukovanje vatrenim oružjem,
  6. Dodatnu nastava, ukoliko je nekome potrebna,
  7. Polaganje testa (teorijski i praktični deo).

 

Nakon uspešno realizovane obuke, polaznici će dobiti uverenje, kojim se potvrdjuje Ministarstvu unutrašnjih poslova da su sposobni bezbedno da rukuju vatrenim oruzjem, koje je uslov za dozvolu za nabavku, a kasnije za posedovanje vatrenog oruzja. Polaznici koji uspešno završe obuku, mogu postati i članovi streljačkog kluba, što im omogućava praktično rukovanje vatrenim oružjem kao i korišćenje streljane u željenim terminima.

Broj mesta je ograničen!

Ponuđeni termini početka obuke su:

Otvoreni za prijavu, pošaljite mail sa prijavom!

Cena:

Petodnevna -Pištolj i revolver- 8500,00 din

Dvodnevna -Pištolj i revolver- 6800,00 din

Lovački karabin 8 200,00 din/dvodnevna

Malokalibarska i lovačka puška  – 5800,00 din/dvodnevna

Prijave na: [email protected]

Tel-063/88-64-733