Stručna obuka za vršenje poslova privatnog obezbeđenja

Istraživački centar za odbranu i bezbednost, u skladu sa licencom za izvođenje obuke  za vršenje poslova privatnog obezbeđenja izdatom od strane MUP-a,  ima novu stručnu obuku u ponudi:

Program stručne obuke za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanja reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana, propisana je zakonom o Privatnom obezbedjenju koji je stupio na snagu od 1. januara 2017. godine.

Obuke vršimo na lokacijama u centru grada, sa najboljim stručnjacima u ovim oblastima. Predavači su eksperti u polju bezbednosti, sa dugogodišnjim predavačkim iskustvom. Metodologija koja se koristi u nastavi je programirana da animira polaznike i zasniva se na interakciji sa polaznicima . Instruktori koji vrše fizičku obuku su sertifikovani od strane Ministarstva omladine i sporta i višestruki su prvaci u borilačkim veštinama. Naš tim čine i visokostručni lekari Crvenog Krsta kao i kolege obučene za protiv požarnu zaštitu.

Neophodni dokumenti za prijavu su:

– zahtev za pohađanje stručne obuke(popunjavate kod nas) ;

– uverenje o državlјanstvu ;

– lična karta ;

– fotokopija diplome kojom dokazuje stečeni nivo obrazovanja;

– lekarsko uverenje.

Po završetku obuke, polaznici polažu završni ispitni test. Ukoliko ga uspešno polože, izdaje im se Uverenje o završenoj obuci. Uverenje je uslov za polaganje stručnog ispita u Ministarstvu unutrašnjih poslova za dobijanje odgovarajuće licence.

Obuka se sastoji iz:

TEORIJSKOG DELA – 66 časova nastave koja se održava u  učionicama

PRAKTIČNOG DELA – 35 časova obuke u primeni fizičke snage koja se izvodi u salama za fizičko.

Obuka može trajati od 17 do 34 dana

Kontakt telefoni : 066/000-994, 063/88-64-733