Uloga misija OEBS-a i medjunarodna stabilnost

Istraživački centar za obranu i bezbednost uspešno je organizovao 20. predavanje na Fakultetu bezbednosti u Sali 3, u okviru projekta: “Security dialogue”. Gost i predavac: visoki cinovnik OEBS-a (2004. –2014.) Alvaro Ballasteros. Alvaro Ballesteros –  međunarodni ekspert za bezbednost pri Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju u Evropi (OEBS) na Kosovu (2004. –2014.), podržava razvoj …

Read more