Uloga misija OEBS-a i medjunarodna stabilnost

Istraživački centar za obranu i bezbednost uspešno je organizovao 20. predavanje na Fakultetu bezbednosti u Sali 3, u okviru projekta: “Security dialogue”.

Gost i predavac: visoki cinovnik OEBS-a (2004. –2014.) Alvaro Ballasteros.

Alvaro Ballesteros –  međunarodni ekspert za bezbednost pri Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju u Evropi (OEBS) na Kosovu (2004. –2014.), podržava razvoj demokratskih bezbednosnih institucija. Od 2006. do 2007. radio je kao izvršni direktor Evropske akademije za međunarodnu obuku (EAIT), dizajniranje obuke za policiju, vojsku i civile pre njihovog raspoređivanja na međunarodnim misijama. Ballesteros je prethodno radio kao savetnik na sprovođenju zakona o suzbijanju organizovanog kriminala za Policijske misije Evropske unije u BJR Makedoniji (2004-2005), i kao službenik specijalizovanih za borbu protiv trgovine ljudima za OEBS-a u BJR Makedoniji (2001-2004 ). Radio je na misijama OEBS u Belorusiji i Crnoj Gori (2001) i u Bosni i Hercegovini (2000). Ballesteros je diplomirao međunarodne odnose, a 2007. je završio program lidera na napredne bezbednosne studije u Maršal centru u Nemačkoj. Takođe je kandidat za doktorat međunarodna bezbednost. Dobitnik je ESDP servis medalje u 2004. iz kancelarije EU SG / HR dr Havijera Solane, a 2005. godine dobio zvaničnu zahvalnost NATO-a na podršci u savezu u prevenciji trgovine ljudima. Napisao je više članaka i naučnih radova o međunarodnim odnosima i trgovini ljudima.