Održana obuka ,,Bezbednost i Medijacija“

Od 27.01-29.01.2018. održana je obuka ,,Bezbednost i Medjiacija“ u saradnji sa Nansen Dialogue Centre Serbia. Tokom tri dana učesnici su se kroz praktični i teorijski rad upoznali sa pojmovima ekstremizma, radikalizacije, suzbijanja i prevencije nasilnog ekstremizma, dijaloga i medijacije. Posle polaganja testa, na kojem su učesnici postigli visoke rezultate, dodeljeni su sertifikati.