Obuka Medijacija i Bezbednost

DA LI VAS ZANIMA POSAO MEDIJATORA I REŠAVANJE KONFLIKATA I PREVAZILAŽENJE KRIZNIH SITUACIJA???

U današnje vreme se suočavamo sa mnoštvom konflikata, rasprava i drugih oblika konfrontacije, a sa time se pojavilo i novo zanimanje- medijator. Iako se ovo zanimanje najviše vezuje za pravnike, koji se najčešće suočavaju sa konfliktima, sve više se povezuju pojmovi bezbednost i medijacija. Ukoliko želite da učestvujete u rešavanju konflikata u poslovanju kompanija, na nivou lokalne zajednice i čak međudržavnih konflikata , prijavite se na osnovnu stručnu obuku za medijatora u bezbednosti. Obuku vodi licencirani medijator sa velikim iskustvom u pregovorima, Tatjana Popović, iz Nansen Dijalog Centra Srbija.

Polaznici će steći osnovna znanja o procesima i pravilima medijacije, načinima prevazilaženja različitih vidova konflikata, kao i praktična iskustva kroz simulaciju vežbi pregovora. Obuka traje tri dana u popodnevnim časovima, prijave su otvorene do popune mesta najkasnije do 29.05.2018.

U prijavi je neophodno navesti: Ime i prezime, datum rodjenja , broj telefona i zanimanje.

Zahtevi za agendu i dodatne informacije kao i prijave, se vrše putem maila: obuke@istrazivackicentarob.com i telefona 063/88-64-733 ** Cena od 3900 dina važi samo u ovom terminu. **