POZIV ZA ISTRAŽIVAČE/ICE

Pozivamo sve naše istraživače, saradnike, polaznike obuka ICOB-a, one koje su završili pripravnički staž u ICOB-u, istraživače sa iskustvom i ostale zainteresovane da se prijava za učešće na projektu ,,Javno protiv korupcije“ koji ICOB sprovodi u saradnji sa Agencijom za sprečavanje korupcije. Cilj ovog projekta je istraživanje korupcije na nacionalnom nivou. Za anganžman su predviđeni honorari i pokrivanje putnih troškova.

Neophodni uslovi za angažovanje na ovom projektu su:

*Visoko obrazovanje ili status studenta

*Analitičke veštine

*Spremnost za putovanja

Prednosti:

-iskustvo u istraživačkom radu

-prethodna saradnja sa ICOB-om

-sertifikati ICOB-a

Više informacija i prijave na: sekretarijat@istrazivackicentarob.com

U prijavi navesti razloge i motive prijave i dostaviti CV

Napomena: ICOB će pregledati sve dospele prijave i organizovati obuku sa odabranim kandidatima.

Prijave su otvorene do 16.06.2021