ZAŠTITA I BEZBEDNOST INFORMACIJA JUN 2021

POSTANITE MENADŽER BEZBEDNOSTI INFORMACIJA

Svaka respektabilna kompanija, kao i državna institucija, mora da štiti podatke svojih klijenata i građana, a od sada su na to obavezane i zakonom. Informacije su postale najvredniji resurs koji poseduju pojedinci, firme i države, te se bez adekvatnog menadžmenta bezbednosti informacija ne može adekvatno poslovati. Shodno novom zakonu, kompanije koje prikupljaju lične podatke su dužne da imenuju nadležno lice za zaštitu podataka.

PRIMENA ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI i GDPR 24.06.2021 Beograd

Ponovo organizujemo obuku ,,Zaštita i bezbednost informacija“, po ISO standardu 27 001. Primenom novog zakona se podiže i potražnja za licima zaduženim za bezbednost i obradu podataka – menadžerima bezbednosti informacija.Njihov posao je da osiguraju da podaci kako klijenata, tako i same organizacije u kojoj rade budu zaštićeni. Pravila ovakve zaštite propisuju ISO standard 27001, GDPR uredba i zakon o zaštiti podataka o ličnosti po kojima smo fomirali trodnevnu stručnu obuku.

Polaznici koji uspešno završe obuku dobijaju sertifikat, Termini od 18:00h. Najpovoljnija cena za ovaj tip obuke*** Ograničen broj polaznikaPrijave na: obuke@istrazivackicentarob.com ili putem telefona: 063/88-64-733. U prijavi navesti ime i prezime, datum rođenja, zanimanje i kontakt telefon. Prijave su otvorene do popune mesta.

Više informacija na linku: https://istrazivackicentarob.com/sajber-bezbednost-i-bezbednost-informacija/