Nacionalni naučni skup “Savremeni problemi i moguća rešenja strategije i strategijskog menadžmenta”

Dana 05. marta 2018. godine u organizaciji Fakulteta za strateški i operativni menadžment i Fakulteta za poslovne studije i pravo, uspešno je realizovan drugi po redu nacionalni naučni skup pod nazivom “Savremeni problemi i moguća rešenja strategije i strategijskog menadžmenta”. Ovaj naučni skup bio je obeležen diskusijom i dijalogom o aktuelnim pitanjima iz domena strategije, …

Read moreNacionalni naučni skup “Savremeni problemi i moguća rešenja strategije i strategijskog menadžmenta”

Interetnička distanca, nasilјe i nasilni ekstremizam koji vodi ka terorizmu

ALARMANTNI REZULTATI ISTRAŽIVANJA PO ŠKOLAMA U PET MULTIETNIČKIH OPŠTINA-VISOKA INTERETNIČKA DISTANCA MEĐU ŠKOLSKIM UZRASTOM I POLOVINA UČENIKA SKLONA NASILJU   Istraživački centar za odbranu i bezbednost sproveo je istraživanje na, temu „Interetnička distanca, nasilje i nasilni ekstremizam koji vodi ka terorizmu“. Istraživanje je sprovedeno u pet multietničkih opština. Obuhvatilo je populaciju osnovnih i srednjih škola …

Read moreInteretnička distanca, nasilјe i nasilni ekstremizam koji vodi ka terorizmu

Održana obuka ,,Bezbednost i Medijacija”

Od 27.01-29.01.2018. održana je obuka ,,Bezbednost i Medjiacija” u saradnji sa Nansen Dialogue Centre Serbia. Tokom tri dana učesnici su se kroz praktični i teorijski rad upoznali sa pojmovima ekstremizma, radikalizacije, suzbijanja i prevencije nasilnog ekstremizma, dijaloga i medijacije. Posle polaganja testa, na kojem su učesnici postigli visoke rezultate, dodeljeni su sertifikati.

Održana obuka iz sajber bezbednosti i zaštite podataka

Uspešno smo održali još jednu obuku iz Sajber bezbednosti i bezbednosti informacija. Zahvaljujemo se IT stručnjaku Nikoli Stojiću na održanom stručnom predavanju i vezbama, a polaznicima obuke na poverenju. Ovo je poslednja obuka za 2017 godinu, vidimo se i sledeće godine na nekim novim obukama i ujedno svim sadašnjim i budućim polaznicima želimo srecnu i …

Read moreOdržana obuka iz sajber bezbednosti i zaštite podataka

Održana obuka za predavače edukatore

Sa velikim zadovoljstvom objavljujemo fotografije sa prve stručne obuke za predavače-edukatore. U prethodne tri nedelje zajedeno smo radili na veštinama javnog nastupa, prenošenja znanja, dijaloga i interakcije, a rezultat je uspešno položen ispit za predavača-edukatora. Posebno se zahvaljujemo Nansen-dialog centru na održanom predavanju i radionici o dijalogu i pregovaranju, kao i Filipu Čolakoviću ispred Akademije …

Read moreOdržana obuka za predavače edukatore

Pripravnici 2017/2018

Završen je konkurs za pripravnike 2017/2018. Na konkurs se prijavilo 153 kandidata, od čega je u uži izbor ušlo 60 kandidata. Kroz proces selekcije od 60 kandidata izabrano je 5 na osnovu testa znanja iz oblasti bezbednosti kao i više razgovora sa konkursnom komisijom. Predstavljamo vam izabrane kandidate: Pripravnik novinar – Igor Pejić, master terorizma, …

Read morePripravnici 2017/2018

Održana tematska predavanja: ,,Bezbednosna kultura i vanredne situacije” i ,,Pojam i prevencija terorizma”.

U saradnji sa Institutom za puteve ad Beograd uspešno smo održali dva tematska predavanja: ,,Bezbednosna kultura i vanredne situacije” i ,,Pojam i prevencija terorizma”. Predavanja su deo projekta ,,Znanjem do bezbednosti” koji za cilj ima prvenstveno edukaciju zaposlenih u opštinskim upravama, javnim preduzecima, a kasnije i ostalih građana Srbije, kako bi se adekvatno pripremili za …

Read moreOdržana tematska predavanja: ,,Bezbednosna kultura i vanredne situacije” i ,,Pojam i prevencija terorizma”.

Obeležavanje Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa u Kruševcu

Prisustvovali smo skupu povodom obeležavanja Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa u Kruševcu. 13.oktobar je dan kada se obeležava Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa pod nazivom “Sendaj 7 – 7 cilјeva, 7 godina”, kao inicijativa za podsticanje sprovođenje Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa sa cilјem spasavanja života, smanjenja smrtnosti i unapređenje upravlјanja …

Read moreObeležavanje Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa u Kruševcu

Regionalne konsultacije za primenu rezolucije Saveta Bezbednosti, Ujedinjenih Nacija- 2250 (Mladi, mir i bezbednost).

Predsednik Istraživačkog centra za odbranu i bezbednost, Miloš Tišma,trenutno se nalazi u Briselu, gde učestvuje u regionalnim konsultacijama za primenu rezolucije Saveta Bezbednosti, Ujedinjenih Nacija- 2250 (Mladi, mir i bezbednost). Konsultacije se održavaju u organizaciji Evropske Unije, UN kancelarije za izgradnju mira, Un populacionog fonda i drugih međunarodnih aktera. Na ovom skupu kolega Tišma predstavlja …

Read moreRegionalne konsultacije za primenu rezolucije Saveta Bezbednosti, Ujedinjenih Nacija- 2250 (Mladi, mir i bezbednost).