Miloš Tišma

Miloš Tišma je diplomirao na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu, studijama civilne zaštite i zaštite životne sredine, a masterirao na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, smeru informacioni sistemi i tehnologije, poslovna inteligencija.

Miloš je aktivno radio na pitanjima bezbednosti (bezbednosna kultura (mladih), ljudskoj bezbednosti, međunarodnoj bezbednosti, sajber bezbednosti, informacionoj bezbednosti) od početka svojih studija i kasnije kroz organizacije civilnog društva. Prošao je kroz razne treninge koje se tiču menadžementa upravljanja projektima, bezbednosti ,strategije , odbrane, medjunarodnih odnosa, prevenicji ekstremizma, pisanja projekata, radom u međunarodnoj sredini, komunikaciji i rada u OCD. Bio je dugogodišnji aktivan član Evropskog studenskog foruma gde je na raznim dogadjajima koje je organizovao učestvovao i doprineo radu sa preko 1000 predstavnika mladih iz 250 gradova Evrope .

Učestvovao je u rukovođenju centrom, istraživačkom radu centra, stvaranju medijskih sadržaja, javnim nastupima, zagovarenjem i radu sa IKT sistemima. Napisao više radova iz oblasti bezbednosti, razvija programe edukacije koje centar sprovodi i predaje na obukama, visokoškolskim ustanovama i učestvuje u organizaciji prakse za studente visokoškolskih ustanova.

Poseduje dugogodišnje iskustvo u edukaciji, učestvuje kao predavač u obukama centra i na projektu obrazovanje mladih za bezbednost. Takođe je predavač u okviru osnovne obuke pripadnika privatnog obezbedjenja za vršenje poslova bezbednosti i drugim obukama centra.

Alumni je AEGEE-Beograda i Saveza Studenata Beograda.
Učestvovao je u mnogim projektima i u okviru Istraživačkog centra za odbranu i bezbednost kao koordinator.

Učestvovao je na velikom broju seminara, konferencija i naucnih skupova.

Govori engleski i služi se francuskim jezikom.