Seminar „Visokotehnološki kriminal i izazovi informacione bezbednosti“

OpenLink Grupa u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Beogradu i Studentskom asocijacijom za međunarodnu saradnju organizuje jednodnevni seminar pod nazivom „Visokotehnološki kriminal i izazovi informacione bezbednosti“, sa osvrtom na zaštitu korisničkih prava i prava intelektualne svojine na Internetu.

Predavači i teme:

dr Igor Franc, načelnik odeljenja za digitalnu forenziku i bezbednost informacija na Međunarodnom institutu za bezbednost

 • Koja je razlika između autentikacije i autorizacije
 • Šta je socijalni inženjering i kako se od njega štiti
 • Šta je BYOD koncept
 • Koji su osnovni koncepti kriptografije
 • Kako da pravilno uništite podatke koji vam više nisu potrebni

Vladimir Marinkov, advokat iz Advokatske kancelarije Guberina-Marinkov

 • Šta sve predstavlja visokotehnološki kriminal u našem pravnom sistemu
 • Procesne specifičnosti i zakonski osnovi
 • Tok postupka za krivična dela iz oblasti VTK sa primerima iz prakse
 • Problemi sa kojima se susrećemo u postupcima za vezanim za VTK

Žarko Ptiček, IT pravnik iz konsultantske kuće Ptiček d.o.o.

 • Koje se sve vrste pravnih odnosa zasnivaju korišćenjem Internet servisa
 • Kako se štite prava korisnika
 • Kako prepoznati kršenje ličnih prava
 • Kako zaštititi pravo intelektualne svojine na Internetu

Openlink Grupa