Interetnička distanca, nasilјe i nasilni ekstremizam koji vodi ka terorizmu

ALARMANTNI REZULTATI ISTRAŽIVANJA PO ŠKOLAMA U PET MULTIETNIČKIH OPŠTINA-VISOKA INTERETNIČKA DISTANCA MEĐU ŠKOLSKIM UZRASTOM I POLOVINA UČENIKA SKLONA NASILJU

 

Istraživački centar za odbranu i bezbednost sproveo je istraživanje na, temu „Interetnička distanca, nasilje i nasilni ekstremizam koji vodi ka terorizmu“. Istraživanje je sprovedeno u pet multietničkih opština. Obuhvatilo je populaciju osnovnih i srednjih škola u Subotici, Somboru, Novom Sadu, Bačkom Petrovcu i Bujanovcu. Ispitano je ukupno 900 učenika. Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je podržalo ovo istraživanje.

Pojedini rezultati ovog istraživanja su alarmantni, pre svega interetnička distanca je 20 godina nakon raspada Jugoslavije i dalje velika. Najveća distanca je prema romima i albancima, a takođe albanske dece prema svim ostalim nacionalnostima. Đaci su odgovarali u većini slučajeva da ne žele da se druže sa romima i albancima niti da ostvaruju bliže emotivne veze sa njima. Ovo ukazuje na duboke podele koje postoje u školskom periodu, što je nedopustivo, ako mislimo da gradimo složno i demokratsko društvo u budućnosti.

Drugi deo istraživanja se odnosio na nasilje u školama, ekstremizam i terorizam. Nama kao organizaciji koja se bavi bezbednošću bilo je važno da utvrdimo kako se mladi odnose prema nasilnom ponašanju, oružju i da li znaju šta je terorizam. Istraživanje je pokazalo da je čak 51% đaka bilo nasilno, da li na verbalni, fizički ili neki drugi način, ali svakako ovaj podatak zabrinjava, jer se radi o vise od polovine đaka. Takođe njih 7% je izjavilo da poseduje hladno oružje a 12% da želi da ga nabavi. Imamo već 17% ispitanika koji su udarili nekog i 5% koji bi bili nasilni prema nastavnicima, a 14% je ponekad izloženo uznemiravanju od drugih mladih u školi ili u slobodno vreme.

Dok je svega 35% izjavilo da ima poverenja u policiju i čak 13% je izjavilo da podržava teroriste u nekim situacijama. Takođe zabrinjavajući je podatak da je 17% učenika izjavilo da mrzi pripadnike gej populacije. Značajan je i podatak da je 100% ispitanika izjavilo da ima pristup internetu i da koriste društvene mreže.

Ovo je samo deo istraživanja koje smo Vam predstavili, celokupni rezultati će se uskoro naći na sajtu ICOB-a. Ovo smo izdvojili kao rezultate koji upozoravaju i resorna ministarstva i roditelje i ovim putem izražavamo iskrenu zavrinutost po pitanju dobijenih rezultata,Nadamo se da će stanje u školama biti propraćeno i da će ovo istraživanje poslužiti kao osnov za dalje delovanje i preko potrebne preventivne aktivnosti.

Snimak konferencije povodom ovog istraživanja možete pogledati na https://www.youtube.com/watch?v=TS_TPJ_vsqM&t=3s