Obuka ,,Zaštita i bezbednost informacija“ septembar

PRIMENA NOVOG ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI
Ponovo organizujemo obuku ,,Zaštita i bezbednost informacija“, po ISO standardu 27 0001. Primenom novog zakona se podiže i potražnja za licima zaduženim za bezbednost i obradu podataka – menadžerima bezbednosti informacija.
POSTANITE MENADŽER BEZBEDNOSTI INFORMACIJA
Svaka respektabilna kompanija, kao i državna institucija, mora da štiti podatke svojih klijenata i građana, a od sada su na to obavezane i zakonom. Informacije su postale najvredniji resurs koji poseduju pojedinci, firme i države, te se bez adekvatnog menadžmenta bezbednosti informacija ne može adekvatno poslovati. Shodno novom zakonu, kompanije koje prikupljaju lične podatke su dužne da imenuju nadležno lice za zaštitu podataka.
Njihov posao je da osiguraju da podaci kako klijenata, tako i same organizacije u kojoj rade budu zaštićeni. Pravila ovakve zaštite propisuju ISO standard 27001, GDPR uredba i zakon o zaštiti podataka o ličnosti po kojima smo fomirali trodnevnu stručnu obuku.
***Polaznici koji uspešno završe obuku dobijaju sertifikat.
*** Novi termin posle letnje pauze 27. septembar.2019. godine od 18:00h
*** Najpovoljnija cena za ovaj tip obuke
*** Ograničen broj polaznika
Prijave na: obuke@istrazivackicentarob.com ili putem telefona: 063/88-64-733. U prijavi navesti ime i prezime, datum rođenja, zanimanje i kontakt telefon. Prijave su otvorene do popune mesta.