Konferencija o klimatskim promenama i zelena ekonomija – CIRSD

Članovi istraživačkog centra za odbranu i bezbednost , na poziv organizatora konferencije, prisustvovali su medjunarodnoj konferenciji o klimatskim promenama i zelenoj ekonomiji koju je organizovao Centar za medjunarodnu saradnju i održivi razvoj.

„Međunarodna konferencija “Klimatske promene i zelena ekonomija”, koju zajednički organizuju Mreža Ujedinjenih nacija za rešenja održivog razvoja (SDSN) i Centar za međunarodnu saradnju i održivi razvoj (CIRSD), okuplja ministre, diplomate, međunarodne zvaničnike, kao i istaknute pojedince iz poslovne i akademske zajednice jugoistočne Evrope, ali i šire.

Konferencija se održava u svetlu aktuelnih napora međunarodne zajednice na definisanju razvojne agende Ujedinjenih nacija za period posle 2015. godine, kao i završnih pregovora o klimatskim promenama, koji će biti finalizirani na samitu šefova država i vlada u Parizu, decembra 2015. godine. “ preuzeto sa CIRSD